Status på udfordringer af sygehuskapaciteten

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Sundhedsstyrelsen vurderer, at der fortsat er et betydeligt pres på sygehusene, som vil fortsætte i januar og februar. De aktuelle planer vil kunne rumme en vis stigning i antal indlagte med covid-19.

Sundhedsstyrelsen gør status på situationen på sygehusene og planerne for håndtering af presset på kapaciteten. Det fortæller de om i en pressemeddelelse.

Omikron medfører lavere risiko for alvorligt sygdomsforløb

I november 2021 opstillede Sundhedsstyrelsen fire scenarier for belastningen af sygehuskapaciteten på grund af covid-19 og andre smitsomme sygdomme, som for eksempel influenza, samt de forventede konsekvenser for den planlagte aktivitet på sygehusene. Regionerne har lagt planer for, hvordan de vil håndtere, hvis der er kommer flere patienter med covid-19 på medicinsk afdeling og intensiv afdeling.

I løbet af december er smitte med Omikron-varianten blevet den dominerende variant i Danmark. Det har medført kraftigt stigende smittetal i samfundet. Viden fra udlandet tyder på, at Omikron-varianten giver en lavere risiko for et alvorligt sygdomsforløb med behov for indlæggelse på sygehus, men det høje antal smittede betyder, at indlæggelserne er steget. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der fortsat er et betydeligt pres på sygehusene, som vil fortsætte i januar og februar.

»Vi forventer at antallet af indlæggelser med covid-19 vil stige i de kommende uger, og samtidig kan vi forvente, at andre sygdomme, som for eksempel influenza, også vil give flere indlæggelser,« siger Helene Bilsted Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, og fortsætter:

»Vi er i tæt dialog med regionerne om at sikre den nødvendige kapacitet, og vi vurderer, at de planer, som regionerne har lagt for at kunne opskalere kapaciteten efter behovet, er solide. Vi ser en begyndende smittespredning med Omikron-varianten i aldersgrupperne over 65 år, og der går nok et par uger, før vi ved, om det betyder, at der kommer flere indlæggelser i de aldersgrupper. Så vi følger udviklingen tæt og er klar til at bede regionerne sikre yderligere kapacitet. De planer, der ligger nu, vil kunne rumme en vis stigning i antal indlagte med covid-19.«

Regionerne har mulighed for at sikre yderligere kapacitet

Hen over efterår og vinter har sygehusene udskudt eller aflyst planlagte operationer og undersøgelser i takt med stigning i indlæggelser med covid-19 og andre akutte sygdomme for at sikre den nødvendige kapacitet. Aflysningerne sker ud fra en vurdering af, hvilke operationer og undersøgelser der kan vente.

Data frem til midten af december viser, at aktivitetsnedgangen på sygehusene har været mindre end forventet, så færre patienter har fået udskudt deres behandling.

»Det er lykkedes sygehusene at planlægge driften, så den aktivitetsnedgang, vi har set indtil nu, er mindre, end der normalt er i en sommerferieperiode, hvor personalet afholder ferie. Det er meget positivt, og det betyder, at regionerne har mulighed for at sikre yderligere kapacitet ved behov,« siger Helene Bilsted Probst.

Eventuelle aflysninger af planlagt aktivitet vil ske ud fra en lægefaglig prioritering og vurdering.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Geralt / Pixabay). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.