Skærpet forsamlingsforbud for at imødegå cluster B.1.1.7

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Afstandsanbefalingen øges fra 1 til 2 meter, og forsamlingsforbuddet sænkes til 5 personer. Statsministeren skriver, at: »konsekvenserne af smittespredningen med den nye mutation vil være voldsomme.«

Forekomsten af den mere smitsomme, britiske virusvariant, cluster B.1.1.7, er stigende i Danmark.

For at bevare epidemikontrollen på sigt, er det afgørende, at smitten med denne variant begrænses. Derfor sænkes forsamlingsforbuddet til 5 personer, ligesom man anbefales at se så få som muligt. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Betydelig risiko for, at samfundsmitten kan eskalere markant

Der er flere steder i landet indikationer på en tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7. Den britiske virusvariant vurderes af SSI at være omkring 50-70 procent mere smitsom end tidligere kendte COVID-19-varianter i Danmark.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at udbredelsen af denne virusvariant udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan eskalere markant.

Selvom smitten i Danmark umiddelbart ser ud til at være stagneret, og udbredelsen af cluster B.1.1.7 forsat er på et lavt niveau, giver den nuværende situation anledning til bekymring for de kommende uger og måneder.

Dette skyldes, at spredningen af cluster B.1.1.7 risikerer at føre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt.

Hæver risikoniveauet til 5 i varslingssystemet for COVID-19

Selvom smitten i Danmark er faldet en smule, er der betydelig risiko for, at smitten, som følge af udbredelsen af den britiske variant, igen kan stige eksponentielt i februar måned.

Med henvisning hertil har Indsatsgruppen besluttet at hæve risikoniveauet i varslingssystemet for COVID-19 til 4 i hele landet.

Læs også: Mere afstand i den kollektive transport.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne. Disse yderligere tiltag skal blandt andet forebygge de voldsomme stigninger i smitten, som det blandt andet er set i Storbritannien.

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens, herunder sundhedsmyndighedernes, anbefalinger for at begrænse spredningen af COVID-19, herunder cluster B.1.1.7.

Derfor iværksættes følgende tiltag til og med søndag den 17. januar:
 • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer. Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er undtaget, så længe man ikke er flere end 10 personer til stede. Det samme gælder for visse fællesområder, hvor personer, som ikke tilhører samme husstand, bor, hvis deres boligforhold tilsiger, at de i praksis ikke kan undgå et vist mål af omgang med hinanden (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
 • Undtagelsen til forsamlingsforbuddet ændres, så muligheden for at være op til 500 siddende personer ved visse arrangementer, herunder ved kulturarrangementer, idrætsarrangementer og konferencer, ikke længere finder anvendelse (gældende fra onsdag den 6. januar 2021 kl. 12:00).
 • Det overvejes desuden, om der skal ske yderligere indskrænkninger i undtagelserne fra forsamlingsforbuddet. Forsamlingsforbuddet vil fortsat ikke gælde i sædvanlige arbejdsmæssige sammenhænge, ved afholdelse af undervisning, eksamen eller lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, eller for udøvere af professionel idræt.
 • Anbefalingen om, hvor mange personer, der forsamles i private hjem, justeres, så det fremover anbefales, at man højest samles 5 personer i private hjem inklusive egen husstand. Anbefalingen omfatter ikke husstande på mere end 5 personer.
 • Anbefalingen om antallet af sociale kontakter sænkes til maksimalt 5 sociale kontakter, ud over sin husstand og sin arbejdsplads, hvis man fortsat møder fysisk op.
 • Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode.
 • Som følge af ændringerne i afstandsanbefalingen nedjusteres antallet af, hvor mange personer der kan opholde sig indendørs på samme tid i for eksempel dagligvarebutikker. Arealkravene i dagligvarebutikkerne øges, så færre kunder kan lukkes ind.
 • Udendørs kulturinstitutioner, forlystelsesparker, zoologiske anlæg, akvarier med videre skal holdes lukket for offentligheden (gældende fra fredag den 8. januar 2021).
 • Dagtilbuddene er åbne, idet smitten fortsat ikke er drevet af de mindste børn. Pasning af børn bør foregå i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.
 • Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Desuden undersøges muligheden for øget brug af for eksempel visir i forbindelse med dagtilbud.
 • Der tages yderligere initiativer til at bruge den ledige testkapacitet.
 • Smitteopsporingen intensiveres med en særlig indsats for at opspore kontakter til smittede med den britiske virusvariant.

Statsminister Mette Frederiksen: »Bliv hjemme og aflys aftaler«

Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt pressemøde i dag kl. 15.00, og her til aften skriver hun på Facebook, at konsekvenserne af smittespredningen med den nye mutation vil være voldsomme.

»Den britiske mutation af coronavirussen er meget mere smitsom. Og den spreder sig desværre i Danmark, i store dele af Europa og i USA. Det er meget alvorligt, og det kræver et stærkere modsvar,« siger Mette Frederiksen og fortsætter:

»I dag sænker vi derfor forsamlingsforbuddet til fem personer. Og kommer med en klar appel om, at vi alle ser så få personer som overhovedet muligt. Bliver hjemme og aflyser aftaler.«

Mette Frederiksen skriver videre, at sundhedsmyndighederne vurderer, at konsekvenserne af smittespredningen med den nye mutation vil være voldsomme, og at der vil gå tid, før vi når tilstrækkeligt langt med vaccinerne.

»Vi står i et reelt kapløb med tiden. De næste måneder bliver de sværeste. Realiteten er, at vi kun har få muligheder tilbage for at lukke endnu mere ned. Indsatsen hviler derfor på os alle hver især. Vi har før vist, hvad vi kan udrette, når det gælder. Lad os de næste 14 dage få banket smitten i bund sammen,« skriver statsministeren.

Kære alle Jeg har netop holdt endnu et pressemøde om corona. Den britiske mutation af coronavirussen er meget mere…

Slået op af Mette FrederiksenTirsdag den 5. januar 2021

Øverst: Genrefoto. (Foto: Claudiodivizia / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.