Særligt ældre danskere er ofre for misbrug af NemID

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Det er især ældre og andre udsatte, som bliver ofre for misbrug af NemID, men du kan også blive bedraget af bekendte. Derfor er det vigtigt, at man som pårørende advarer udsatte familiemedlemmer.

Særligt ældre og andre udsatte borgere er i farezonen for at blive ofre for identitetssvindel og misbrug af NemID.

Men også helt almindelige mennesker er udsatte, når deres oplysninger misbruges af familiemedlemmer eller bekendte. Det skriver Det Kriminalpræventive Råd i en pressemeddelelse.

Svindlere og andre kriminelle har fokus nye muligheder

Siden NemID blev introduceret i 2010, er flere og flere offentlige og private tjenester begyndt at anvende NemID-validering. Derfor ser vi også, at svindlere og andre kriminelles fokus i stigende grad retter sig mod misbrug af netop NemID.

Misbruget sker for eksempel ved, at en svindler ringer en borger op og præsenterer sig som en medarbejder fra SKAT eller ofrets bank. Svindleren kommer måske med en forklaring om, at man skal bruge ofrets NemID-oplysninger og passwords.

De fleste af os ved godt, at vi ikke skal dele oplysninger om vores NemID med andre. Alligevel er misbrug af identitetsoplysninger med henblik på økonomisk gevinst stigende. I 2017 blev cirka 40.000 personer ofre for identitetsmisbrug.

Folk bliver også bedraget af deres familie eller bekendte

Ifølge lektor Peter Kruize fra Københavns Universitet, der har forfattet rapporten “Identitetsmisbrug belyst fra flere vinkler”, kan man inddele de mennesker, der får misbrugt deres NemID i tre grupper:

”Den første gruppe er svage eller ældre borgere. De er godtroende eller uvidende om, hvad der foregår, når de franarres deres oplysninger. Gerningsmændene går efter ældre borgere eller beboere på bosteder og handicappede,« siger Peter Kruize og fortsætter:

»Den anden gruppe er dem, der bliver bedraget af bekendte eller familiemedlemmer. Der hvor den udsatte og gerningsmanden er eller har været tæt på hinanden, og hvor det har været relativt nemt at få fat i udsattes NemID-oplysninger. Den tredje gruppe er unge, der færdes i gademiljøet og bliver presset eller lokket til at udlevere deres oplysninger, enten med lovning om tæsk eller nogle lettjente penge.«

Læs rapporten på: ritzau.dk (pdf).

Du kan selv ende med at hæfte for NemID-misbrug

I rapporten peger Peter Kruize på, at man kan komme grueligt galt af sted, hvis ens NemID for eksempel misbruges til at købe ting på afbetaling eller optage et forbrugslån.

»I modsætning til andre former for økonomisk svindel, hvor den bedragede ikke hæfter for tabet, kan man som offer for misbrug af NemID ende med at hæfte for et lån eller et produkt, man ikke selv har indgået en aftale omkring,« siger Peter Kruize.

Forbrugeren risikerer at tabe en sag om misbrug af NemID, fordi retsindstandser dømmer på baggrund af uagtsomhed. I 2019 har Højesteret dømt forbrugere til at betale lån, hvor deres NemID er blevet brugt, selvom de ikke selv har godkendt lånet digitalt.

Af samme grund skal man lade være med at dele sine oplysninger med bekendte eller venner. Kreditorerne er ikke forpligtet til at dobbelttjekke de oplysninger, der bliver afgivet. Man underskriver på nettet på tro og love og med sit NemID, og derfor er kreditorerne i deres fulde ret til at gå ud fra, at alt er, som det skal være.

Vigtigt at advare og tale med udsatte familiemedlemmer

Ifølge forebyggelseskonsulent Anja Schulze-Larsen fra Det Kriminalpræventive Råd er det vigtigt, at man som pårørende er opmærksom på, hvordan man kan hjælpe sine udsatte familiemedlemmer:

»For mange kan det være svært at gennemskue konsekvenserne af, hvad der kan ske, hvis ens personlige oplysninger så som NemID havner i de forkerte hænder,« siger Anja Schulze-Larsen og fortsætter:

»Det er derfor vigtigt, at man som pårørende taler med sine udsatte familiemedlemmer, der eksempelvis er meget autoritetstro og ikke har så let ved at gennemskue forsøg på tyveri af personlige oplysninger. Det kan for eksempel være et familiemedlem, der bor på et bosted for mennesker med udviklingshæmning eller ens aldrende mor.«

Gode råd til at undgå identitetsmisbrug:

  • Beskyt dine personlige oplysninger og passwords. Det er vigtigt, at du altid beskytter dine personlige oplysninger. Særligt kørekort, personnummer, NemID og personlige passwords. Disse oplysninger er fortrolige og må ikke udleveres til andre. Heller ikke venner og familiemedlemmer.
  • Del aldrig fortrolige oplysninger. Offentlige myndigheder som SKAT og politi samt private virksomheder som banker og forsikringsselskaber vil aldrig bede dig om at udlevere dine personlige oplysninger. Hvis du bliver ringet op af en person, der vil hjælpe dig med at få penge tilbage i SKAT, og som vil have dine kontooplysninger, er der højest sandsynligt tale om en svindler.
  • Opret en kreditadvarsel. Har du en mistanke om, at nogen misbruger din identitet, kan du oprette en kreditadvarsel på borger.dk. Med en kreditadvarsel sender du et signal til banker og virksomheder om, at de skal være særligt opmærksomme med identitetskontrol, før de opretter et lån eller kredit i dit navn.
  • Det er vigtigt at reagere. Hvis man opdager, at ens personlige oplysninger misbruges, skal man reagere. Det gælder også, selvom det kan være svært at fortælle til andre, at man er blevet snydt. Man skal blandt andet: 1) Spærre sit NemID-nøglekort, 2) Anmelde det til politiet, og 3) Kontakt ens bank, kreditorer og aftaleparter.

Øverst: Model-/genrefoto. (Foto: LittleCityLifestylePhotography / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.