Rejsehold skal sikre værdighed i ældreplejen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Nu kan kommuner og private plejeenheder søge hjælp til at sikre værdigheden i ældreplejen.

Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner og private plejeenheder til at ansøge om et forløb med værdighedsrejseholdet, der skal understøtte arbejdet med værdighed i ældreplejen.

Rejseholdet skal bidrage til at sikre mere værdighed

Kommuner og private plejeenheder, herunder plejeboliger og hjemmeplejen, kan nu ansøge om at få besøg af Videnscenterets rejsehold. Rejseholdet skal være med til at sikre værdighed i ældreplejen gennem kompetenceudvikling og rådgivning af plejepersonalet.

»Vores mål er, at rejseholdet skal bidrage positivt til at sikre mere værdighed i ældreplejen med afsæt i de behov og udfordringer, kommunerne og de enkelte plejeenheder oplever,« siger Mads Biering la Cour, som er enhedschef i Sundhedsstyrelsen og daglig leder af Videnscenter for værdig ældrepleje, og fortsætter:

»Et besøg af rejseholdet kan styrke samarbejdet om og kompetencer til det daglige at tænke værdighed ind i det daglige arbejde.«

Videnscenter for værdig ældrepleje arbejder med afsæt i seks værdier:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet
  • Tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død og pårørende.

Kommunerne har mulighed for at tilpasse rejseholdsforløbet, så der bliver arbejdet med det eller de temaer, der er mest aktuelt hos dem.

Erfaringer fra Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold

Rejseholdsforløbene tager afsæt i erfaringer fra arbejdet med Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold. I et rejseholdsforløb vil værdighedskonsulenterne bringe kommunens eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed på plejeenheden i spil, og de vil fokusere på at skabe positive forandringer i det daglige arbejde.

Læringsforløbene vil foregå tæt på det daglige arbejde, så den nye viden nemt kan overføres til praksis. Rejseholdet arbejder med såkaldt “aktionslæring”, hvor læringen foregår igennem læringssamtaler, fælles refleksion og supervision, eksperimenter og handlinger i praksis. Det kan eventuelt suppleres med undervisning.

Puljen er en del af satspuljeaftalen 2018-2021, hvor der blev afsat midler til etableringen af Videnscenter for værdig ældrepleje. Videnscenteret skal have fokus på at sikre og understøtte ældre og deres pårørende en værdig ældrepleje.

Fagfolk og borgere kan læse om puljen på: sst.dk.


Genrefoto: Geralt / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.