Overvågning af COVID-19 i dit toilet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Zand News – Statens Serum Institut kører forsøg med at undersøge spildevand en række steder i landet. Formålet er at spore COVID-19 og skift af dominerende variant.

I juli måned blev der indført et afprøvningssystem med daglige analyser for COVID-19 af spildevand i en række rensningsanlæg og pumpestationer på tværs af hele landet. Dog ikke i Slagelse Kommune.

Rapporten viser blandt andet, at i de områder, hvor der var personer, der blev testet positive for SARS-CoV-2, fandt man også virus i spildevandet. Og omvendt. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Aktuelt undersøges 50 rensningsanlæg hver tredje dag

I juli måned blev der indført et system med daglige analyser for SARS-CoV-2-virus i spildevand fra 16 rensningsanlæg og 4 pumpestationer på tværs af hele landet. Siden er flere anlæg blevet koblet på ordningen. Det gælder ikke i Slagelse Kommune.

I øjeblikket undersøges prøver fra mere end 50 rensningsanlæg hver tredje dag. Flere kobles løbende på overvågningen, så der i alt vil være 200 anlæg inden for den kommende måned.

I denne uge offentliggjorde Statens Serum Institut en rapport om erfaringerne fra afprøvningsperioden i juli måned.

Spildevandsovervågning vil være et brugbart redskab

I løbet af juli blev der taget i alt 600 prøver fra de 16 anlæg og 4 pumpestationer, som derefter blev analyseret.

Resultaterne blev samtidig offentliggjort hver uge på SSI’s hjemmeside. Den nye rapport beskriver disse indledende resultater. Konklusionen er, at spildevandsovervågningen vil være et brugbart redskab i den fremtidige overvågning.

Rapporten understreger dog også, at metoden løbende skal udvikles, forbedres og evalueres.

Systemet kan opfange et skift af COVID-19-variant.

De vigtigste resultater og erfaringer er:

  • Der var en sammenhæng mellem påvist SARS-CoV-2 i spildevandet og smittede personer i området. Det vil sige, at i områder, hvor der var personer, der blev testet positive for SARS-CoV-2, blev der også fundet virus i spildevandet. Og omvendt.
  • I Skagen sås en stigning af virusindholdet i spildevandet forud for en stigning i incidensen i befolkningen. Det viste sig, at der var et egentligt udbrud i gang. Der var dog også andre områder i landet, hvor der sås en stigning i, hvor meget virus man kunne måle i spildevandet, uden at der senere viste sig at være et udbrud i gang.
  • Overordnet set kunne man ikke regne baglæns fra mængden af målt virus i spildevandet til incidensen i det pågældende område. Altså beregne ud fra spildevandsprøverne, hvor mange borgere der ville blive testet positive.
  • For nogle af de udvalgte rensningsanlæg og pumpestationer var der store udsving i mængden af virus i spildevandet. En vigtig grund til det er den store variation i, hvor meget virus-materiale de smittede personer udskiller hver dag. Udsvingene kan også skyldes andre forhold, som mekaniske problemer med prøvetagningen og laboratorietekniske udfordringer.
  • Det var muligt, at sekventere på den blanding af virus, der blev fundet i spildevandet. Derved kunne man se, hvilke varianter der var dominerende. Og man vil fremover også kunne opfange et skift i den dominerende variant.

Nu skal enkelte dele af overvågningssystemet optimeres

SSI arbejder nu videre med at optimere alle de enkelte dele af det samlede overvågningssystem af SARS-CoV-2 i spildevandet. Arbejdet er baseret på, hvad man har lært fra overvågningens første fase i juli.

»Den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand fortsætter. Den vil i løbet af den kommende måneds tid blive opskaleret til at dække mere end 200 renseanlæg og pumpestationer og derved dække størstedelen af de danske husstande,« Steen Ethelberg, der er afsnitsleder i SSI og tovholder på projektet.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Chriskeller / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.