Overlevelsen efter hjertestop er ens i land og by

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – »Det er utrolig glædeligt, at der bliver ydet livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, ved fire ud af fem hjertestop,« lyder det fra en hjertemedicinsk forsker.

Nye tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at der ikke er nævneværdig forskel på overlevelsen i tyndt- og tætbefolkede områder efter hjertestop uden for hospital. (Kilde: hjertestopregister.dk).

Samtidig viser tallene, at danskerne under COVID-19 pandemien udviste beredvillighed i verdensklasse og fortsat trådte til med hjertelungeredning. De nye tal offentliggøres i anledning af den internationale Hjertestarterdag i dag.

Dagen blev markeret med gratis arrangementer med introduktion til livreddende førstehjælp i hele landet og med uddeling af en international hæder til det danske fodboldlandshold og trænerteam for deres enestående inspiration, skriver Dansk Råd for Genoplivning i en pressemeddelelse.

Ved hjertestop træder vidner eller frivillige førstehjælpere til

Det er første gang, at forskerne bag Dansk Hjertestopregister har undersøgt overlevelsen efter hjertestop i henholdsvis tyndt- og tætbefolkede områder.

»Den geografiske forskel har vi interesseret os for længe, men først nu har vi den nødvendige data til rådighed for at kunne analysere det. Der er helt naturligt områder i Danmark, hvor ambulancen har længere responstider end andre steder, men vi kan se, at der ikke umiddelbart er forskel på chancen for at overleve hjertestop i tæt og tyndere befolkede områder,« fortæller Kristian Bundgaard Ringgren, der er læge og forsker på Hjertemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Når en person falder om med hjertestop, træder vidner eller frivillige førstehjælpere til med livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, i 80 procent af tilfældene.

Det er et niveau, som Danmark nu har ligget på i flere år, og som har sat helt nye standarder internationalt. Det er også meget positivt set i lyset af COVID-19, hvor vi i lange perioder blev opfordret til at holde afstand til hinanden for at undgå smitte.

»Det er utrolig glædeligt, at der bliver ydet livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, ved fire ud af fem hjertestop,« fortæller Kristian Bundgaard Ringgren og fortsætter:

Livreddende førstehjælp øger chancen for overlevelse, og derfor er det også fantastisk, at vi i dag er over 124.000 frivillige hjerteløbere i hele landet, som har meldt sig til at løbe afsted for at yde hjertelungeredning og hente en hjertestarter, når der er hjertestop i nærheden.«

Hjertestop kan ske for enhver – også for en fodboldspiller

I Danmark har Dansk Råd for Genoplivning, førstehjælpsorganisationer og frivillige ordninger som for eksempel TrygFondens landsdækkende hjerteløberordning mærket en stor interesse og tilgang de seneste måneder. Alene Hjerteløberordningen har fået tilgang af over 11.000 nye hjerteløbere.

Læs mere om genoplivning og Hjertestarterdagen på: genoplivning.dk.

»Rigtig mange fulgte Danmarks åbningskamp ved sommerens slutrunde, som ovenikøbet blev spillet i Danmark, og for alle var det, der skete, et kæmpe chok. Men reaktionen efterfølgende har været meget rørende,« siger Grethe Thomas, der er projektchef i TrygFonden, og fortsætter:

»Danskerne har i den grad taget til sig, at hjertestop kan ske for enhver og når som helst, at det er vigtigt at træde til hurtigt, og at man kan træde til i forskellige roller, for eksempel som holdkammeraterne, der skærmede af for det livreddende arbejde, der var i gang på banen.«

Herrelandsholdet og trænerstabens handlinger gjorde indtryk

Det er ikke kun i Danmark, at Herrelandsholdet og trænerstabens handlinger har gjort indtryk. Det har de også i Global Resuscitation Alliance (GRA), der er et internationalt netværk af akutberedskaber (Emergency Medical Services), som arbejder for at øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital.

»Jeg har aldrig i de mange år, jeg har arbejdet med genoplivning, oplevet, at et enkelt hjertestop og vidners måde at træde til på har givet så meget genlyd,« siger læge Freddy Lippert, der erdirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab, bestyrelsesmedlem i Dansk Råd for Genoplivning og stiftende medlem i Global Resuscitation Alliance, og fortsætter:

»Den ulykkelige hændelse viste, hvad hjertelungeredning og hjertestartere kan betyde, og vi har fået adskillige hilsner fra forskerkollegaer og samarbejdspartnere i hele verden, der samstemmende fortæller, at landsholdets handlinger også har inspireret mange i deres lande til at interessere sig for genoplivning og det at træde til. Dermed vil mange flere menneskeliv potentielt kunne blive reddet, og derfor har vi besluttet at hædre landsholdet.«

Antallet af hjerteløbere og registrerede hjertestartere

På Hjertestarternetværket (Hjertestarter.dk) er der registreret 20.909 hjertestartere:

 • Region Sjælland: 2.930 hjertestartere, hvoraf 2.001 svarende til 68 procent er døgnåbne
 • Region Hovedstaden: 6.539 hjertestartere, hvoraf 3.408 svarende til 52 procent er døgnåbne
 • Region Nordjylland: 2.044 hjertestartere, hvoraf 1.434 svarende til 70 procent er døgnåbne
 • Region Midtjylland: 4.392 hjertestartere, hvoraf 2.859 svarende til 69 procent er døgnåbne
 • Region Syddanmark: 4.402 hjertestartere, hvoraf 2.731 svarende til 62 procent er døgnåbne.

Fordelingen af TrygFonden Hjerteløbers hjerteløbere er:

 • Region Sjælland: 14.616 hjerteløbere – svarende til 1.737 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
 • Region Hovedstaden: 49.431 hjerteløbere – svarende til 2.661 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
 • Region Midtjylland: 30.755 hjerteløbere – svarende til 2.303 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
 • Region Syddanmark: 18.929 hjerteløbere – svarende til 1.545 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
 • Region Nordjylland: 10.713 hjerteløbere – svarende til 1.815 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere
 • Totalt på landsplan: 124.444 hjerteløbere – svarende til 2.127 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere.

Øverst: Årsrapport fra Dansk Hjertestopregister 2020. (Foto: Skærmbillede). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.