Nu træder indefrysningsordningen i kraft

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Zand.News – Eventuel indefrysning af el- og gasregninger gælder fra den 1. november 2022, og alle energiselskaber vil have åbnet for tilmelding senest den 15. november.

Den 1. november 2022 træder indefrysningsordningen i kraft. Det betyder, at borgere og virksomheder kan få indefrosset deres ekstraregning til el og gas fra 1. november 2022 til betaling på et senere tidspunkt. Tilmelding til ordningen for el og gas sker hos dit eget energiselskab. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Borgere og virksomheder må udvise tålmodighed

Ordningen blev vedtaget af regeringen og et bredt flertal i Folketinget den 23. september som en del af aftalen om vinterhjælp. I den seneste måned har ministerier, styrelser og energiselskaber arbejdet målrettet for at kunne tilbyde kunderne denne mulighed.

Selvom ordningen træder i kraft for regninger fra den 1. november 2022, kan det dog variere, hvornår det enkelte energiselskab er klar til at ekspedere tilmeldinger til ordningen, da implementeringen af ordningen har krævet væsentlige og omfattende ændringer i selskabernes IT-systemer. Borgere og virksomheder må derfor udvise en vis tålmodighed, særligt i de første dage af november.

Det skal understreges, at ordningen under alle omstændigheder gælder for regninger fra den 1. november 2022, og at alle energiselskaber vil have åbnet for tilmelding senest den 15. november. Det betyder, at selvom dit energiselskab først åbner for tilmelding til ordningen senere, så vil du stadig kunne få indefrosset din ekstraregning fra den 1. november og frem.

Du kan læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (erhvervsstyrelsen.dk), om de muligheder der ligger i ordningen, og på dit energiselskabs hjemmeside om, hvornår og hvordan tilmelding kan ske.

Det vil også være muligt at få indefrosset en del af fjernvarmeregningen fra 1. januar 2023. Ordningen starter senere, fordi fjernvarmeselskaber typisk afregner kvartalsvist, men vil fortsat gælde i et år. Mere information herom følger, når datoen nærmer sig.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Geralt / Pixabay). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.