Nu kan blinde over 67 år også få en ledsager

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Blinde og svagsynede ældre over 67 år kan nu få hjælp til at komme udenfor, men kun de næste fire år.

Hidtil har blinde og stærkt svagsynede over 67 år været afskåret fra at søge om ledsager. Det bliver nu ændret med en fireårig forsøgsordning fra 2021 til 2024.

Dermed kan ældre over 67 år, som har fået et synshandicap, komme trygt omkring og undgå ensomhed og isolation. Det skriver Dansk Blindesamfund i en pressemeddelelse.

Ingen hjælp til ældre med sent opstået synshandicap

Med en politisk aftale bliver det muligt for blinde og svagsynede, der er fyldt 67 år, at få tildelt en ledsager

Indtil nu har ledsageordningen været lukket land for ældre med synshandicap. Hvis du var fyldt 67 år og mistede synet, var der førhen ingen hjælp at hente hos kommunen, hvis du havde brug for en ledsager til at tage på indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter.

Det fireårige forsøg med ledsageordning for ældre med synshandicap er finansieret gennem finansloven med Socialstyrelsen som tilsynsmyndighed.

Men det bliver der ændret på nu. For med en politisk aftale, er der afsat midler på finansloven til et fireårigt landsdækkende forsøg med ledsagelse til blinde og stærkt svagsynede, der er fyldt 67 år.

Synshandicap fører til isolation og rammer livskvaliteten

Allerede tilbage i 2018 blev der indgået en finanslovsaftale, der afsatte midler til denne forsøgsordning, men processen omkring udmøntning af midlerne har trukket i langdrag. Derfor vækker det stor glæde i Dansk Blindesamfund, at forsøgsordningen er blevet en realitet.

»For Dansk Blindesamfund har det i mange år været en mærkesag at få fjernet aldersbegrænsningen på ledsageordningen. Det er derfor rigtig dejligt, at det endelig er faldet på plads, så ældre med synshandicap også har mulighed for at leve et aktivt liv og deltage i sociale aktiviteter på lige fod med andre,« siger Ask Løvbjerg Abildgaard, der er landsformand i Dansk Blindesamfund, og fortsætter:

»Jeg så selvfølgelig helst, at det var blevet en fast ordning. Men nu starter det som en forsøgsordning, der forhåbentlig kan bane vejen for en permanent ordning med ledsagelse til ældre med synshandicap. Det vil vi kæmpe for i Dansk Blindesamfund, for det giver ikke mening, at yngre og ældre skal forskelsbehandles.«

Dansk Blindesamfund visiterer til ordningen, og DUOS, der er en af landets største leverandører af velfærdsydelser, forestår alle opgaver i forbindelse med selve ledsagelsen. Man har mulighed for selv at pege på en ledsager, eller man kan lade DUOS finde én til sig.

Ældre synshandicappede oplever ofte, at deres synshandicap fører til isolation, da det er vanskeligt at begå sig uden for hjemmet, når synet svækkes i en sen alder. Men med forsøgsordningen kan ældre søge om syv timers ledsagelse om måneden med mulighed for opsparing.

»Det er urimeligt, at der hidtil har været en aldersgrænse på 67 år, for det går ud over livskvaliteten, hvis mennesker med synshandicap ikke har mulighed for at komme rundt. Forsøgsordningen får positiv betydning for mange blinde og svagsynedes hverdag, da de får mulighed for at deltage i samfundslivet og undgå ensomhed og isolation,« siger Ask Løvbjerg Abildgaard.

Læs mere om ordningen og søg om ledsagelse på: blind.dk/ledsageordning eller ring til Dansk Blindesamfunds visitationsmedarbejdere på telefon 6916 1658.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Dansk Blindesamfund). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.