Nu åbner Danmark endnu hurtigere

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Det lille forsamlingsforbud udfases hurtigere, de store indkøbscentre og stormagasiner genåbner, og indendørsservering bliver med krav om coronapas og bordbestilling. Krav om brug af mundbind i kollektiv transport forlænges til den 13. maj.

Regeringen (Socialdemokratiet) er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om yderligere genåbning som led i den gradvise genåbning af Danmark.

Partierne er blandt andet enige om en lempelse af forsamlingsforbuddet, og at flere børn og unge skal tilbage i skolerne, ligesom partierne har besluttet at fremrykke genåbningen af indendørsservering og afvikling af fodboldkampe. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Hurtigere udfasning af det lille forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet udfases efter følgende plan:

Udfasning
I dag21. april6. maj21. maj11. juni1. aug.
Indenfor5102550100Afskaffes
Udenfor105075100AfskaffesAfskaffet

Partierne noterer sig i overensstemmelse med rammeaftalen at mødes før hver genåbning med henblik på at vurdere smittesituationen.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at ovenstående forsamlingsforbud vil medføre tilpasning af anbefalinger i private hjem i overensstemmelse med ovenstående.

Fremrykning af flere elementer fra de senere faser

Aftalen om yderligere genåbning kommer som opfølgning på den tidligere rammeaftale om genåbning af Danmark.

Den nye aftale udmønter dels den allerede aftalte genåbning pr. 21. april af udendørsservering, museer, kunsthaller, biblioteker og de store indkøbscentre med videre samt mulighed for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år, dels en yderligere genåbning for så vidt angår børn og unge og en fremrykning af en række elementer fra de senere faser.

»Danmark står et godt sted, hvor der er plads til, at vi åbner mere. Det er både ansvarligt og meget positivt, men det kræver, at vi holder fast i de gode vaner, holder fast i at lade os teste og holder fast i at bruge coronapas for at få adgang til nogle af de ting, vi gerne vil,« siger justitsminister Nick Hækkerup (S) og fortsætter:

»Det er afgørende for regeringen, at vi fastholder en ansvarlig balance, så vi får en så normal hverdag som muligt uden at miste kontrollen med epidemien.«

»Vi står lige nu et rigtig godt sted i epidemien i Danmark. Smittetallene og antallet af indlæggelser er stabile. Det er der flere årsager til,« tilføjer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og fortsætter:

»Vi har udbygget en enorm testkapacitet til at understøtte genåbningen, så vi nøje kan overvåge smitten og effektivt stoppe smittekæderne, når smitten bryder frem lokalt. Og så har vi effektivt færdigvaccineret næsten en halv mio. borgere. Derfor kan vi både fortsætte med den plan, som vi allerede har indgået med aftalepartierne om genåbning af Danmark og fremrykke dele af genåbningen.«

De store indkøbscentre og stormagasiner genåbner

Den 22. marts indgik regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet en rammeaftale om genåbningen.

Det fremgår af rammeaftalen, at aftalepartierne i faser med 14 dages intervaller ønsker – gradvist og fleksibelt – at udfase restriktioner, og at aftalepartierne inden hver faseovergang vil aftale det præcise indhold i fasen på baggrund af udviklingen i epidemien.

Det fremgår desuden i forhold til genåbning pr. 21. april, at de store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel med videre genåbner.

Desuden genåbnes uden coronapas for udendørsservering på restauranter og cafeer med videre, og med coronapas museer, inklusive videnspædagogiske aktivitetscentre, kunsthaller samt biblioteker. Endelig åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år.

Partierne er på baggrund af oplæg fra myndighederne enige om, at åbningen for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år skal omfatte alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlige afholdelse af aktiviteterne.

Restauranter og cafeer med videre skal holde lukket for offentligheden i perioden kl. 23 til kl. 5, dog må sidste udskænkning ikke ske senere end kl. 22.

Yderligere genåbning for studerende og skoleelever

Partierne bag rammeaftalen af 22. marts 2021 er derudover enige om, at følgende kan genåbne pr. 21. april 2021:

  • 80 procent fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser. 100 procent fremmøde på erhvervsuddannelserne. Genåbningen vil være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet. Genåbning sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • Mulighed for anvendelse af udendørsarealer på videregående uddannelser til undervisningsbrug. Genåbningen vil være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet. Genåbning sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • 30 procent fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen vil være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet. Genåbning sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • 5.-8. klasse i grundskolen får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Genåbning sker på samme vilkår som tidligere genåbning.
  • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter.
  • Derudover udfases forsamlingsforbuddet langsomt.

(Det bemærkes, at de geografisk differentierede genåbninger på uddannelsesområdet ikke gælder for Bornholm, hvor uddannelserne allerede er åbne).

Indendørsservering med krav om coronapas fra 21. april

Endelig er partierne enige om at fremrykke genåbningen af følgende elementer fra senere faser i rammeaftalen, således at følgende kan åbne pr. 21. april 2021:

  • Indendørsservering med krav om coronapas og forudgående bordbestilling.
  • Indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 personer og krav om coronapas.
  • Fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder) med klart adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand med egen ind- og udgang mv. (tilpasset superligaordning) og med krav om coronapas samt registrering af samtlige tilskuere med henblik på understøttelse af smitteopsporingen. For så vidt angår øvrige store forsamlinger og arrangementer noterer partierne sig, at ekspertgruppen om afholdelse af store forsamlinger og arrangementer forventes at afrapportere i begyndelsen af uge 16.
  • Daghøjskoler, inklusive seniorhøjskoler, med testkrav svarende til testmodellen på uddannelsesområdet.

Der er enighed om, at anbefalingerne om, at indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger højst varer 30 minutter og gennemføres uden fællessang, lempes.

Partierne noterer sig, at Sundhedsstyrelsen opdaterer de generelle smitteforebyggende anbefalinger, herunder afstandsanbefaling således, at indendørsservering kan åbne med et arealkrav på 2 kvadratmeter for siddende servering (4 kvadratmeter, hvis der ikke i det væsentlige siddes ned). Dette skal samtidig ses i sammenhæng med krav om coronapas.

Solnedgangsklausul på anvendelsen af coronapasset

Partierne er desuden enige om i næste uge at revurdere modellen for automatiske nedlukninger, herunder i forhold til hvordan børn og unges læring og trivsel sikres i sogne og kommuner, der er nedlukkede. Kommunernes adgang til data drøftes endvidere. Endelig skal der sikres fortsat nødundervisning i sogne og kommuner berørt af nedlukning.

Som det fremgår af rammeaftalen af 22. marts, drøftes primo maj og i juni erfaringerne med anvendelsen af coronapasset, og der tages stilling til dets fortsatte omfang og brug. Aftalepartierne er enige om en solnedgangsklausul på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser.

De konkrete modeller for genåbning vil i det omfang, som det følger af epidemiloven, blive forelagt Folketingets Epidemiudvalg. Forlængelse af gældende regler, som er en forudsætning for, at der kan foretages de lempelser, der følger af aftalen, vil blive forelagt og behandlet af Folketingets Epidemiudvalg på skriftligt grundlag. Lempelser af gældende regler vil i overensstemmelse med epidemiloven ikke blive forelagt Epidemiudvalget.

Mundbind i kollektiv transport skal anvendes til maj

Kravet om brug af mundbind i den kollektive transport forlænges frem til den 13. maj 2021. Samtidig forlænges forbuddet mod indtagelse af alkohol i busser og belægningsbegrænsningen i fjernbusser. Det skriver Transportministeriet i en anden pressemeddelelse.

Passagerer i busser, metro og tog skal fortsat bære mundbind. Regeringen har besluttet at forlænge kravet om mundbind/visir i fire uger frem til den 13. maj 2021.

»Mundbind og visir er blevet en naturlig del af hverdagen i den kollektive transport, og vi har brug for at holde fast i alle de gode vaner og forholdsregler for at holde pandemien i skak. Det er ikke mindst vigtigt i takt med, at vi gradvist genåbner samfundet og derfor også får flere passagerer, der har brug for den kollektive transport i deres hverdag,« siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Sammen med kravet om mundbind forlænges yderligere to restriktioner. I fjernbusser vil der fortsat være en maksimal belægningsgrad på 50 procent, og forbuddet mod indtagelse af alkohol i busser bliver også forlænget frem mod den 13. maj 2021.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Pedro Wroclaw / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.