Identitetsmisbrug på nettet bliver kriminelt

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Nu bliver det kriminelt at udgive sig for at være en anden person. Det bliver for eksempel forbudt at oprette en profil på sociale medier i en anden persons navn.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at identitetsmisbrug skal kriminaliseres. Dermed er der et politisk flertal for at sætte ind over for, at uskyldige ofre får misbrugt eller stjålet deres identitet på nettet. Loven træder i kraft den 1. april 2022. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Mange oplever identitetsmisbrug på nettet

Alt for mange brugere på de sociale medier oplever, at deres identitet bliver misbrugt på nettet. Det kan være en ekstremt ubehagelig oplevelse og kan have store konsekvenser for ens privatliv og færden på de sociale medier.

I dag er identitetsmisbrug ikke særskilt kriminaliseret i dansk ret, og straffeloven dækker langt fra alle tilfælde af misbrug af identiteter. Det er i dag ikke i sig selv strafbart efter straffeloven at oprette en profil på sociale medier, hvor man udgiver sig for at være en anden person, hvis man ikke gør det med det formål at begå anden kriminalitet.

Selvstændig bestemmelse om identitetsmisbrug

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at der skal indsættes en ny selvstændig bestemmelse om identitetsmisbrug i straffelovens kapitel om freds- og ærekrænkelser.

Bestemmelsen kriminaliserer den, der uberettiget anvender en anden persons oplysninger til at udgive sig for at være denne person. Det samme gælder den, der uberettiget videregiver materiale om en anden person, for eksempel billeder, for at manipulere personens fremtræden på en urimelig måde.

»Det er grænseoverskridende og dybt ubehageligt, at ens identitet bliver misbrugt på sociale medier. Vi skal som samfund ikke acceptere en sådan adfærd, og vi skal give ofrene en bedre beskyttelse. Derfor er jeg tilfreds med, at et bredt flertal i Folketinget i dag har vedtaget at kriminalisere identitetsmisbrug på nettet, så lovgivningen følger med tiden og sætter en tyk streg under forbrydelsens alvor,« udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

En overtrædelse af bestemmelsen om identitetsmisbrug vil kunne straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Loven træder i kraft 1. april 2022.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Sam Williams Photo / Pixabay). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.