Hvert fjerde sogn er blandet på tværs af sociale klasser

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – To sogne i Slagelse Kommune er blandt de 50 meget blandede sogne, og et sogn i kommunen er et godt eksempel på et sted, der er gået fra at være meget socialt blandet i 1987 til ikke at være blandet i 2019.

28 procent af sognene i landet har en befolkningssammensætning, der i et vist omfang spejler samfundslagene på landsplan, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I slutningen af 1980’erne lå de socialt blandede områder mere spredt end i dag, hvor de især er koncentreret omkring den københavnske vestegn, i et bælte over Fyn og i Østjylland. Det skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en pressemeddelelse.

Undersøgelse af sociale klassers størrelser i 2066 sogne

Den nye analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har undersøgt de sociale klassers størrelser i 2066 sogne med mindst 100 indbyggere.

I analysen er sognene inddelt i “meget socialt blandet”, “godt blandet”, “lidt blandet” og “ikke blandet”. Det er baseret på, hvordan de enkelte klasser er repræsenteret i forhold til på landsplan.

593 af sognene er socialt blandet i et vist omfang, mens kun 50 sogne er meget socialt blandede.

»Vi har det med at bo i områder med andre, der ligner os selv ret meget. Det gælder også helt ned på lokalt niveau,« siger Lars Andersen, der er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og fortsætter.

»Det er almindeligt kendt, at overklassen især er koncentreret nord for København, mens arbejderklassen er rykket ud af de store byer. Nu viser vores analyse på mere lokalt plan, at det er relativt få områder i Danmark, der har en klassesammensætning, som spejler lagene i samfundet generelt.«

Lars Andersen mener, at det er vigtigt at være opmærksomme på klasseskel, da vi kan miste den fælles forståelse på tværs af socioøkonomiske, hvis disse klasseskel vokser.

»Det er vigtigt for forståelsen af hinanden, at vi er opmærksomme på de klasseskel, der stadig er i vores samfund. Hvis sprækkerne mellem os vokser sig større, risikerer vi at miste den her fælles forståelse på tværs af socioøkonomiske kår. Solstrålen i analysen er, at der faktisk er lokalområder, hvor man kan mødes på tværs af sociale skel som indkomst, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Lad os inspirere af de blandede områder,« siger han.

Socialt blandede områder har flyttet sig hen over tre årtier

Siden 1987 er andelen af socialt blandede sogne faldet meget lidt – fra 31 procent i 1987 til 29 procent i 2019.

For tre årtier siden lå de socialt blandede områder mere spredt ud over landet. Udviklingen er kendetegnet ved, at de mest socialt blandede områder i lidt højere grad nu end tidligere er koncentreret omkring de større byer.

»Der er sket store stigninger i andelen af personer uden for arbejdsmarkedet i mange landområder som Lolland, Falster, Sydsjælland og Sydjylland. Samtidig er arbejderklassen skrumpet mange steder,« siger Lars Andersen.

Artiklen fortsætter under det interaktive kort.

50 ud af 2066 sogne i hele landet er meget socialt blandet

En række områder af landet er kendetegnet ved at have en social sammensætning, hvor de sociale klasser er repræsenteret med omtrent samme andel som på landsplan.

50 ud af 2066 sogne er meget socialt blandet, da befolkningen i sognet i meget høj grad afspejler de sociale klassers andele af befolkningen på landsplan. Derudover er 126 sogne godt blandede, og yderligere 417 er lidt blandede. I alt er 29 procent af sognene blandede i et vist omfang.

De socialt blandede områder er i højere grad koncentreret i nogle egne af landet end andre. Vest for København, i et bælte over Fyn og i Østjylland er der særligt mange socialt blandede områder.

Den geografiske placering af de socialt blandede områder har dog ændret sig over tid til i dag at ligge mindre spredt end tidligere. Det afspejler tendensen til stigende geografisk opdeling på tværs af sociale skel.

Et sogn kategoriseres som blandet, hvis andelen af hver klasse i sognet ikke afviger med mere end 50 procent fra landsgennemsnittet.

Falder blot én af klasserne uden for dette interval, kategoriseres sognet ikke længere som blandet. I nogle sogne afviger ingen af klasserne med mere end 20 procent fra landsgennemsnittet. Det kategoriserer erhvervsrådet for "meget socialt blandet", mens sogne uden afvigelser på mere end 33 procent kategoriseres som "godt blandet".

To sogne i Slagelse Kommune er blandt de 50 meget blandede sogne:

  • Venslev Sogn (Slagelse Kommune)
  • Gerlev Sogn (Slagelse Kommune).

Søg dit sogn (eller din kommune) i oversigtstabellen.

Skælskør Sogn er i øvrigt et eksempel på et sogn, som er gået fra at være meget socialt blandet i 1987 til ikke at være blandet i 2019:

Skælskør Sogn
(Slagelse Kommune)
19872019
Eliten7,20 procent9,90 procent
Middelklassen27,60 procent29,10 procent
Arbejderklassen54,80 procent40,80 procent
Klassen uden for arbejdsmarkedet10,40 procent20,20 procent

Du kan også læse analysen på: ae.dk.

Øverst: Socialt blandede sogne i 2019. (Illustration: AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.