Hastigheden øges til 90 km/t på Slagelse Omfartsvej

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

I den nærmere fremtid vil Vejdirektoratet øge hastighedsbegrænsningen til 90 km/t på en del af Slagelse Omfartsvej.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliancen og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti afsatte med Finansloven 2018 midler til at hæve hastighedsgrænsen til 90 km/t på udvalgte landeveje og fra 110 km/t til 120 km/t på udvalgte motorveje. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Vejdirektoratet går nu i gang med de trafiksikkerhedsforbedrende tiltag, så hastighedsgrænsen bliver hævet på 150 kilometer landeveje og på 31 kilometer motorveje rundt omkring i landet. Det gælder blandt andet Slagelse Omfartsvej (H127, km 31.700-40.100).

På landevejene kommer de trafiksikkerhedsmæssige hovedindsatser blandt andet til at bestå af etablering af rumleriller både i vejmidte og ved kantlinje, bedre plads til cyklisterne, overhalingsforbud, nedsættelser af hastigheden ved større kryds samt opsættelse af autoværn. Den højere hastighedsgrænse på 90 km/t forventes at være gennemført i 2020.

De udvalgte motorveje får også en sikkerhedsmæssig opgradering. Den nye hastighedsgrænse på 120 km/t indføres i øvrig på en række af de strækninger, som Vejdirektoratet tidligere har vurderet uegnet til den generelle hastighedsgrænse på 130 km/t.

»Vi øger mobiliteten, hvor det er forsvarligt, så folk kan komme hurtigere frem. Det er både til glæde for den enkelte bilist og for samfundet, når vi bruger mindre tid på at transportere os. Derfor gør vi nu en række udvalgte veje klar til en højere hastighedsgrænse ved at indføre en række trafiksikkerhedsforbedrende tiltag,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).


Grafik: Vejdirektoratet

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.