Færre dør af narkotika, mens flere bliver forgiftet af kokain

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Der er færre narkotikarelaterede dødsfald, men 2.500 personer blev forgiftet af illegale stoffer sidste år.

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser et fald i antallet af narkotikadødsfald, men også, at antallet af personer, der bliver forgiftet med illegale stoffer, er steget.

Stigningen udgøres af forgiftninger med kokain og kan skyldes, at stoffet er blevet renere og dermed stærkere.

2.500 personer forgiftet af illegale stoffer i 2017

I 2017 blev godt 2.500 personer forgiftet af illegale stoffer, hvilket er lidt flere end året før. Ud af samtlige forgiftninger skyldes 470 af tilfældene brugen af kokain. I 2016 blev der registreret 341 kokainforgiftninger, så der er tale om en stigning på 38 procent.

Stigningen i antallet af kokainforgiftninger ses alene blandt personer fra 25 år og opefter og kan skyldes, at renheden, og dermed styrken, i kokain i 2017 i gennemsnit er målt til 60 procent. Det er det højeste i 25 år. Ser man på dødsfaldene er kokain også dødsårsag til flere af dødsfaldene i 2017 end i 2016.

»Man må formode, at det stigende antal forgiftninger og dødsfald relateret til kokain, hænger sammen med den stærke kokain, der er på markedet. Når stofferne er stærkere, stiger risikoen for forgiftning, og det er simpelthen blevet et farligere stof,« siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Kari Grasaasen.

For at forebygge brugen af kokain og andre former for narkotika og dermed også for at forebygge forgiftninger som følge af stofbrug gennemfører Sundhedsstyrelsen hvert år en særlig indsats målrettet festivaler og spillesteder.

Styrelsen har i år oprettet et informationssite til unge, hvor man kan blive klogere på stoffernes skadevirkninger med videre, og udgivet en ny forebyggelsespakke, som understøtter kommunernes arbejde.

Læs gerne: altomstoffer.dk.

Dødsfald skyldes overdosis med heroin og andre opioider

Samlet set er der registreret færre dødsfald relateret til narkotika i 2017 sammenlignet med i 2016. De seneste mange år har antallet dog ligget stabilt på omkring 250 dødsfald om året med mindre årlige udsving.

»Det er altid positivt, når vi ser færre narkotikarelaterede dødsfald, og vi håber, at den udvikling fortsætter. Men så længe stofferne er her, er det svært helt at undgå ulykker og skader, selv om vi gør en stor indsats for at informere om stoffernes farlighed. Vi har et tæt samarbejde med Rigspolitiet og de retskemiske afdelinger om overvågningen af stofferne, så vi ved, hvad de indeholder, og hvordan stofmarkedet forandrer sig, og så vi kan advare, når særlige farlige stoffer dukker op,« siger Kari Grasaasen.

Det gælder stadig, at de fleste dødsfald skyldes overdosis med heroin og andre opioider. I 2017 og 2018 kom der nogle meget potente og farlige såkaldte fentanyl-analoger på stofmarkedet, som var skyld i et stigende antal dødsfald.

Sundhedsstyrelsen sendte i maj en advarsel ud om de potente fentanyl-analoger, og det ser ud til at have bremset den tragiske udvikling. Siden da er der ikke sket dødsfald forbundet med fentanyl-analoger.

Læs også: Ung mand afgået ved døden efter indtagelse af ukendt stof.

Læs også: 15-årig dreng død af amfetamin-lignende stof.


Illustration: PPrat / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.