Efteråret byder på nye vaccinationer

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Sundhedsstyrelsen planlægger, at efterårets covid-vaccinationer især skal målrettes personer fra 50 år.

Sundhedsstyrelsen forventer en ny bølge af covid-19 til vinter og regner også med at se mere influenza end de seneste to vintre, hvor der var smitteforebyggende restriktioner. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Anbefaler vaccination allerede fra 50 år

Fremover vil det primære formål med covid-19-vaccinationsprogrammet være at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelser og død, men ikke at forebygge smitte. Derfor planlægger Sundhedsstyrelsen, at efterårets vaccination mod covid-19 skal målrettes personer på 50 år og ældre. Det gælder yngre personer end 50 år, som har en særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

»Høj alder er den altoverskyggende risikofaktor for at blive alvorligt syg med covid-19, og risikoen stiger særligt fra omkring de 60-70 år. Men fordi vi ikke helt kan forudsige epidemiudviklingen og ikke præcist kan vide, hvor sygdomsfremkaldende den dominerende variant vil være, så har vi valgt at anlægge et forsigtighedsprincip og anbefale vaccination allerede fra 50 år,« siger Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

Regionale vaccinationscentre i de store byer

Sundhedsstyrelsen har over de seneste måneder været i gang med at planlægge efterårets udrulning af vaccinerne og fremlægger nu det foreløbige planlægningsgrundlag for, hvem der skal vaccineres, med hvilke vacciner, hvornår og hvor. Omdrejningspunktet er stadig regionale vaccinationscentre i de store byer kombineret med lokale tilbud hos for eksempel lægehuse og private vaccinationscentre.

»Vi kom godt igennem sidste vinter, fordi vi fremrykkede det 3. stik på det rigtige tidspunkt. Derfor kunne Danmark fjerne alle restriktioner midt under omikron-bølgen. Strategien for den kommende vinter er også, at vaccinerne skal få os igennem en ny bølge uden restriktioner. Vi ved, at immunitet daler over tid. Derfor er det vigtigt at være klar med en vaccinationsindsats mod covid-19, før vinteren er over os. Vi skal gøre vores bedste for at forebygge alvorlig sygdom hos dem, der er i øget risiko,« siger Søren Brostrøm.

Vaccinationsprogrammet starter den 1. oktober

Sundhedsstyrelsen planlægger at starte vaccinationsprogrammet for både covid-19 og influenza den 1. oktober 2022. Nogle af de alle mest sårbare grupper, som for eksempel plejehjemsbeboere og de allerældste, kan dog få tilbuddet om covid-19 vaccination allerede fra midt i september. Og hele covid-19-vaccinationsprogrammet kan rykkes frem, hvis der er tegn på, at vinterbølgen sætter ind tidligere end forventet.

Samtidig vil Sundhedsstyrelsen følge smitteudviklingen tæt over sommeren for at vurdere, om der skal laves fokuserede vaccineindsatser over sommeren til de allermest sårbare, og/eller om der skal ske en fremrykning af den planlagte bredere efterårsudrulning af vacciner.

Comirnaty fra BioNTech-Pfizer og Spikevax fra Moderna

Sundhedsstyrelsen planlægger at tilbyde de to mRNA-vacciner – Comirnaty fra BioNTech-Pfizer og Spikevax fra Moderna – som langt de fleste i Danmark er blevet vaccineret med. De to vacciner er både sikre og meget effektive til at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død.

Variantopdaterede versioner af de to vacciner er under udvikling, og hvis de bliver godkendt og leveret, så vil Sundhedsstyrelsen hurtigt vurdere data for fordele og ulemper med henblik på, om vi skal bruge dem i Danmark og til hvilke målgrupper.

Sundhedsstyrelsen vil justere anbefalingerne efter sommerferien og forventer, at de endelige anbefalinger er på plads i slutningen af august eller starten af september 2022.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Foto: Torsten Simon / Pixabay). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.