Dobbelttrailere mellem Aarhus og Høje-Taastrup

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Zand.News – Forsøget med dobbelttrailere finder sted på strækningen mellem Aarhus Havn og Høje-Taastrup.

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at gå videre med en forsøgsordning med dobbelttrailere på det danske vejnet. Forsøget vil finde sted på strækningen mellem Aarhus Havn og Høje-Taastrup. Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Vil sænke CO2-udledningen med i alt 22.000 tons

En forsøgsordning med dobbelttrailere bliver nu sat i gang i Danmark. Det sker på strækningen mellem Aarhus Havn og Høje-Taastrup. Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enig om. De ekstra lange vogntog vil give mulighed for at fragte mere gods på vejene ad gangen og dermed bidrage til at sænke CO2-udledningen med i alt 22.000 tons.

Forsøget skal dække strækningen mellem Aarhus Havn og Høje-Taastrup, og partierne er også enige om at undersøge muligheden for at forlænge strækningen til Malmø. For at gennemføre forsøget skal der laves mindre ombygninger på vejnettet, således det bliver trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade længere lastbiler køre på vejnettet.

For at køre med de længere, men også CO2-besparende dobbelttrailere skal der dels ske mindre tilpasninger af vejnettet for at de større køretøjer kan komme rundt i kurver med videre. Desuden skal det juridiske grundlag være på plads. Det kræver i første omgang en notifikationsproces hos EU-kommissionen. Herefter vil den danske færdselslov skulle ændres, så der kommer den nødvendige, nationale tilladelse til forsøgsordningen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: ablokhin / iStock). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.