Det er blevet populært at holde sig til højre

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Hver sjette danske bilist kom hurtigere frem i oktober, fordi flere holdte sig til højre. Det gælder ikke Vestmotorvejen.

Vi er for dårlige til at holde til højre, og det forsinker trafikken og kan skabe farlige situationer på vejene. Med skilte på fem udvalgte motorvejsstrækninger i hele landet og magneter på bagsmækken af mange biler, har Vejdirektoratet i oktober gjort bilisterne opmærksomme på, at de skal holde til højre, når der er plads til det.

Det har rigtig mange bilister reageret på. På de fem motorvejsstrækninger, hvor Vejdirektoratet opsatte skilte, er cirka 15 procent kommet hurtigere frem i trafikken, fordi flere har holdt til højre.

På den nordjyske Motorvej (mellem frakørsel 32 og 33) har bilisterne været endnu bedre. Her er 20 procent kommet hurtigere frem. På Vestmotorvejen (mellem frakørsel 36 og 37) har der ikke kunnet måles en forbedring.

Grafik: Vejdirektoratet
Vejdirektoratet

Vi skal rette blikket mere kritisk mod os selv

»De fleste trafikanter ved godt, at de kunne være bedre til at vise hensyn i trafikken ved blandt andet at trække ind i højre bane, når der er plads til det. Vores skilte og magneter minder dem om, at trafikken glider bedre, når vi viser hensyn, og så kommer vi alle hurtigere frem,« siger Marianne Foldberg Steffensen, som er leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Det er ikke sidste gang, at kampagnen kører. Trafikken på motorvejene er eksploderet de seneste år, og derfor er det Vejdirektoratets opgave at sikre, at vejkapaciteten bliver udnyttet bedst muligt, så flere kommer hurtigere frem.

»Vi skal blive ved med at minde trafikanterne om, at trafikkulturen er noget vi er fælles om. De fleste bilister siger til os, at de selv er gode til at holde til højre, og at det er alle de andre, der er dårlige til det. Så vi er nødt til, at få bilisterne til at rette blikket mere kritisk mod sig selv, og det er dét, vi prøver at gøre med Hold til højre-kampagnen,« siger Marianne Foldberg Steffensen.

Faktaboks om Vejdirektoratets Hold til højre-kampagne

Vejdirektoratets Hold til højre-kampagne har kørt i uge 40-43. Skilte med “Hold til højre” og “Det er det modsatte af venstre” har stået på følgende motorveje i kampagneperioden:

  • På den fynske motorvej (mellem frakørsel 54 og 55) er 17 procent kommet hurtigere frem.
  • På den østjyske Motorvej (mellem frakørsel 54 og 55) er 23 procent kommet hurtigere frem.
  • På Holbækmotorvejen (mellem frakørsel 15 og 16) er 22 procent kommet hurtigere frem.
  • På den nordjyske Motorvej (mellem frakørsel 32 og 33) er 20 procent kommet hurtigere frem.
  • På Vestmotorvejen (mellem frakørsel 36 og 37) har der ikke kunnet måles en forbedring.

Stikprøver viser, at hver gang der er en bilist, som ikke holder til højre, går det i gennemsnit ud over to andre bilister. På en delstrækning på 22 kilometer kan der dagligt være op imod 1800, der bliver fanget bag bilister, der ikke holder til højre.


Foto og grafik: Vejdirektoratet.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.