Den første sending corona-vacciner lander om få dage

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Den første sending vacciner mod COVID-19 ventes at komme til landet i løbet af denne og næste uge. Der er i første omgang tale om en begrænset mængde, og Sundhedsstyrelsen har lavet en foreløbig liste over, hvilke grupper der først får tilbuddet.

Sundhedsstyrelsen har sendt information ud til regioner, kommuner og praktiserende læger om, hvordan første fase af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 skal organiseres. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Første vacciner mod COVID-19 er i en begrænset mængde

Sundhedsstyrelsen har sendt information ud til regioner, kommuner og praktiserende læger om, hvordan første fase af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 skal organiseres.

Der er information om, hvem der skal have tilbud om vaccination, hvem der skal vaccineres, og hvordan det skal foregå.

Den første sending vacciner ventes at komme til landet i løbet af denne og næste uge. Der er i første omgang tale om en begrænset mængde, og Sundhedsstyrelsen har lavet en foreløbig liste over, hvilke grupper der først får tilbudt vaccination mod COVID-19.

Det gælder borgere på udvalgte plejecentre i kommuner med størst smittetryk, borgere over 65 år i særlig høj risiko på grund af sygdom samt udvalgt personale på sygehuse og plejecentre, som arbejder tæt på patienter og borgere, der er i høj risiko.

»Vi er rigtigt glade for, at vaccinationsindsatsen nu er gået i gang. Det er jo en begrænset mængde vacciner, vi modtager i første omgang, og dem skal vi reservere til de allermest sårbare mennesker og til personalet, der arbejder med dem som for eksempel social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger, så de er beskyttet,« forklarer direktør Søren Brostrøm.

Hvordan bliver de første corona-vacciner fordelt?

Den første mængde vaccine, der kommer til landet, skal bruges til at vaccinere de udvalgte grupper med både det første og andet stik med vaccinen med et bestemt antal dages mellemrum.

Efterhånden som vi får større mængder af vaccine og også flere typer, vil flere og flere borgere blive tilbudt vaccination. Vaccinerne fordeles ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal. Grønland og Færøerne får også deres andel.

Med tiden er det planen, at hele befolkningen vil få tilbudt vaccination, dog med enkelte undtagelser, som for eksempel børn og gravide, som vaccinerne ikke ventes at være godkendt til i første omgang.

Sundhedsstyrelsen vil løbende prioritere hvilke grupper, der skal have tilbud om vaccination mod COVID-19 i den takt, der kommer vacciner til landet.

Hvordan får man besked om tilbud om vaccination?

Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads. Hvis man er i helt særlig risiko såsom en ældre borger med alvorlig sygdom vil man blive kontaktet af egen læge eller sygehus.

Grupper af ældre, der løbende inviteres efter fødselsdato, vil modtage besked i e-Boks. Personer, som er er digitalt fritaget, vil få brev med posten.

Sundhedsstyrelsen har sendt generel information ud om vaccinationen via e-Boks. Enkelte har allerede i går og i dag modtaget brevet via e-Boks med information om den kommende vaccination mod COVID-19 og om det tilbud, alle med tiden vil få om gratis vaccination. Brevet vil lande i e-Boks hos alle over 18 år hen over jul og nytår.

Senere, når tilbuddet om vaccination mod COVID-19 bliver bredt ud til flere, vil man få et nyt brev i e-Boks med specifik information om, hvad man skal gøre.

Det vil forklare, hvornår man kan blive vaccineret, og hvis man selv skal bestille tid til vaccinationen, vil man få at vide, hvordan det foregår. Desuden får man information om den vaccine, man får tilbudt.

Læs også: Den første vaccine mod COVID-19 er godkendt.
Læs også: COVID-19-vaccinationscenter kommer til Slagelse.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Irina Shatilova / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.