Coronapas og genåbning af Danmark

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – Genåbningsplanen med coronapas tager udgangspunkt i intervaller af 14 dage, som starter den 6. april, hvor frisører kan åbne, den 13. april, hvor mindre storcentre kan åbne, den 21. april, hvor store indkøbscentre kan åbne, og den 6. maj, hvor indendørs servering kan åbne.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige om en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. Det skrev Statsministeriet i en pressemeddelelse i går aftes.

Genåbningsplanen kort:
  • Fra den 6. april: 5.-8. klasse vender tilbage hver anden uge. Ungdoms- og voksenuddannelser tilbage hver anden uge. Nogle studerende på videregående uddannelser vender tilbage på 50 procent. Andre på 20 procent. Liberale erhverv som frisører, tatovører og massører åbner med krav om mundbind og coronapas.
  • Fra den 13. april: Storcentre op til 15.000 m2. Det gælder ikke biografer, caféer og restauranter i storcentre.
  • Fra den 21. april: Store indkøbscentre for almindelig handel. Udendørs servering med coronapas. Museer, kunsthaller og biblioteker med videre med coronapas. Noget indendørs idræt for unge for unge under 18 år med coronapas.
  • Fra den 6. maj: Indendørs servering med coronapas på restauranter. Biografer, spillesteder og teatre med coronapas. Noget indendørs idræt for voksne med coronapas.
  • Fra den 21. maj: Al resterende idræts- og foreningsliv med coronapas. Indendørsfaciliteter i zoo, forlystelsesparker med videre.

Faseplan for fleksibel og ansvarlig genåbning

Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, vil det være en milepæl i epidemihåndteringen i Danmark.

Risikoen for dødsfald og overbelastningen af sundhedsvæsenet som følge af corona vil falde meget markant, og samfundet kan genåbnes.

Dog vil der forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, rejserestriktioner samt generelle smittebyggende tiltag.

Aftalepartierne er enige om at fortsætte en gradvis og fleksibel udfasning af restriktionerne frem mod, at vaccine-milepælen er nået.

Der tages udgangspunkt i 14 dages intervaller mellem genåbningsfaserne. Der vil være en løbende afrapportering til aftalepartierne.

Coronapas vil bidrage til epidemikontrollen

Aftalepartierne er enige om, at et coronapas vil bidrage til epidemikontrollen, så store dele af erhvervene og kulturlivet kan genåbne tidligere end ellers.

Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test). Børn under 15 år vil være undtaget.

Fra ultimo marts vil appen “MinSundhed” fungere som et funktionelt, men simpelt coronapas. Ultimo maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret.

Aftalepartierne er enige om, at færdig-vaccinerede borgere, der ikke anvender de digitale løsninger, skal have en let og ubureaukratisk adgang til at dokumentere deres vaccination.

I august 2021 aftaler aftalepartierne hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere der ønsker det, er færdigvaccinerede. Aftalepartierne er således enige om en “solnedgangsklausul” på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser.

Fra den 6. april til den 20. april: Genåbning af skoler og uddannelser samt liberale serviceerhverv

Ud over den gældende åbning i grundskolen åbnes for, at 5.-8. klasse kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde (hver anden uge).

Ud over den gældende åbning på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser åbnes for, at eleverne kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde (hver anden uge).

På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde (hver anden uge).

Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 procent fysisk fremmøde – uddannelsesinstitutionerne forudsættes i den forbindelse særligt at prioritere de studerende på første år.

Endvidere vil der blive åbnet mulighed for, at studerende – med smittereducerende tiltag – kan møde fysisk i for eksempel studiegrupper, læsegrupper på biblioteker med videre på deres uddannelsesinstitutioner. De nærmere retningslinjer vil blive aftalt i sektorpartnerskabet.

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Frem til den milepæl vurderer aftalepartierne ved hver faseovergang, om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge fysisk tilbage.

Aftalepartierne er enige om, at de liberale serviceerhverv med videre kan genåbne den 6. april 2021. Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse, som aftales nærmere i sektorpartnerskabet. Der vil endvidere være krav om anvendelse af coronapas.

Aftalepartierne er enige om, at almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader med videre med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne den 13. april 2021. Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer med videre, som er lokaliseret i indkøbscentret med videre.

Der vil gælde arealkrav og krav om mundbind eller visir samt retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne og tiltag, der skal modvirke ophold i fællesarealer med videre, herunder afskærmning af bænke, stole med videre. Retningslinjerne vil blive drøftet i sektorpartnerskabet på baggrund af oplæg fra sundhedsmyndighederne.

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes pr. 6. april og 13. april, forlænges til og med den 20. april 2021.

Fra den 21. april til vaccination af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det: Tidlig genåbning med coronapas

I faser med 14 dages intervaller ønsker aftalepartierne – gradvist og fleksibelt – at udfase restriktioner. Inden hver fase iværksættes, laves en faglig vurdering ved SSI af en sundhedsmæssigt forsvarlig yderligere udfasning af restriktioner. De politiske drøftelser betyder, at planen både kan blive fremrykket og forskudt.

Som udgangspunkt åbnes i første omgang den 21. april 2021: De store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel med videre. Desuden åbnes – med coronapas – udendørsservering på restauranter og cafeer med videre, museer, kunsthaller samt biblioteker.

Desuden åbnes uden coronapas for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

I anden omgang åbnes den 6. maj 2021 – med coronapas: Indendørs servering på restauranter og cafeer mv., konferencer, spillesteder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.

Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

I tredje omgang den 21. maj 2021 åbnes – med coronapas – resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser. Desuden åbnes indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo og legelande. Desuden daghøjskoler og aftenskoler.

Fra vaccination af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det er gennemført – og frem til alle borgere, der er omfattet af tilbuddet om vaccination, er vaccinerede

Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, vil det være en milepæl i epidemihåndteringen i Danmark.

Risikoen for dødsfald og overbelastningen af sundhedsvæsnet som følge af corona vil falde meget markant, og samfundet kan genåbnes. Dog vil der forventeligt stadig gælde restriktioner i forhold til arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, rejserestriktioner samt generelle smitteforebyggende tiltag.

På baggrund af oplæg fra myndighederne anmodes Epidemikommissionen om at vurdere, om nattelivet eller dele heraf kan genåbne – herunder vurderes også de begrænsede åbningstider for serveringssteder samt forbuddet mod salg af alkohol mellem kl. 22-05.

Aftalepartierne noterer sig, at regeringen arbejder efter, at der kan åbnes for rejse med coronapas samt smitteforebyggende tiltag – forudsat, at myndighederne vurderer, at data fra de pågældende lande er valide og troværdige.

Større forsamlinger og arrangementer samt forsamlingsforbuddet

Aftalepartierne har et fælles ønske om, at de arrangementer, der samler os – kulturen, idrætten osv. – fremover vil kunne gennemføres i takt med, at flere bliver vaccineret – herunder med brug af coronapas.

Det er således aftalt, at regeringen nedsætter en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, der – sammen med relevante myndigheder – medio april skal komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ekspertgruppen skal inddrage internationale erfaringer og ligeledes inddrages de relevante sektorer og organisationer samt erfaringerne fra genåbningerne sidste forår og sommer.

Regeringen indkalder til forhandlinger med aftalepartierne om ekspertgruppens anbefalinger, så de indtænkes i den gradvise genåbning.

Aftalepartierne er desuden enige om, at regeringen – på baggrund af faglig rådgivning fra Epidemikommissionen – medio april fremlægger en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet. Regeringen indkalder til forhandlinger sådan, at udfasningen af forsamlingsforbuddet indtænkes løbende i den gradvise genåbning.

Hurtige og effektive lokale nedlukninger ved smitteudbrud

Myndighederne følger den lokale udvikling i smitten tæt – helt ned på sogneniveau.
Aftalepartierne er enige om, at hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på en automatik er et afgørende redskab i epidemikontrollen.

Ved lokale udbrud skal myndighederne iværksætte tiltag og restriktioner, der både sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud – men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at smitten bringes under kontrol.

Der kan være tale om nedlukninger og udskydelse i forhold til genåbningsplanen på både institutions-, lokalt-, kommune-, landsdels-, eller regionsniveau.

Aftalepartierne er desuden enige om, at det kommunale niveau – som supplement til de beføjelser de statslige myndigheder har i dag – skal have bedre muligheder for at iværksætte tiltag og restriktioner lokalt.

Det betyder, at kommunerne skal have øgede beføjelser til for eksempel at lukke kommunale institutioner med videre, når der sker en lokal stigning i smitten. Aftalepartierne er enige om, at regeringen tager initiativ til hurtigt at sikre kommunerne disse beføjelser.

Langsigtet strategi for genåbnet Danmark

Aftalepartierne er enige om, at målet er at vende tilbage til en normaliseret hverdag, når vaccineplanen er fuldt udrullet. Samtidig er det usikkert, hvordan epidemien udvikler sig på mellemlangt sigt.

Aftalepartierne er derfor enige om, der er behov for at nedsætte en ekspertgruppe, der får til opgave at afdække, hvilke rammer der kan forventes at gøre sig gældende i årene frem – og hvordan der kan lægges en strategi, der sikrer et modstandsdygtigt samfund med både høj tryghed, solid forebyggelse og trivsel og stabil økonomi.

Ekspertgruppen skal bestå af uafhængige eksperter i både sundhed, økonomi og samfundsforhold, herunder medlemmer fra den Faglige Referencegruppe for nationalt varslingssystem til risikovurdering og tiltag til håndtering af COVID-19.

Aftalepartierne noterer sig, at de relevante myndigheder inden sommerferien vil fremlægge en samlet beskrivelse af det samfundsmæssige beredskab i corona-indsatsen sådan, at der er transparens for borgere og virksomheder, og alle har mulighed for at orientere sig i beredskabets sammensætning, kapacitet med videre.

Det er aftalt, at sundhedsministeren løbende vil orientere aftalepartierne om status for sygehusaktiviteten på centrale områder påvirket af COVID-19, og aftalepartierne noterer sig, at regeringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 vil drøfte indhentelsen af et eventuelt efterslæb på sygehusbehandling med regionerne.

Aftalepartierne noterer sig endelig, at regeringen arbejder aktivt for at sikre en stabil forsyning af vacciner til Danmark – herunder i tilfælde af behov for gen-vaccination mv. samt som bidrag til det globale vaccinesamarbejde. Regeringen vil inddrage aftalepartierne i arbejdet.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Drazen Zigic / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.