Borgere oplever problemer ved køb af medicin

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – I den seneste tid har Lægemiddelstyrelsen modtaget flere henvendelser fra borgere, læger og apoteker om problemer med forsyning af medicin.

Lægemiddelstyrelsen har fået et stigende antal henvendelser om problemer med forsyningen af visse lægemidler i Danmark. Der er ikke tale om alvorlige, kritiske forsyningssvigt, men udfordringer, der er til gene for både borgere, læger og apoteker. Det skriver Lægemiddelstyrelsen.

Apotekspræparater, der er udgået eller er i restordre

I den seneste tid har Lægemiddelstyrelsen modtaget flere henvendelser fra borgere, læger og apoteker om problemer med forsyning af medicin. Det kan dreje sig om præparater, der er udgået eller i restordre, når borgeren møder op på apoteket.

Lægemiddelstyrelsen har for nuværende ikke har modtaget meldinger om alvorlige, kritiske forsyningssvigt. Men det er til gene og tidskrævende for både borgere, læger og apoteker, hvis der opstår mangel på medicin.

I mange tilfælde vil apoteket kunne afhjælpe manglen på et specifikt lægemiddel ved at udlevere et ligeværdigt alternativ. Lægerne har ofte også mulighed for at ordinere et brugbart alternativ.

I mangelsituationer kan læger og hospitalsenheder desuden søge Lægemiddelstyrelsen om at få en udleveringstilladelse til et lægemiddel, der ikke er på markedet i Danmark – enten til brug på en sygehusafdeling eller direkte til patienten via et apotek.

Myndighedernes arbejde med lægemiddelforsyning

Der kan være flere årsager til, at der opstår forsyningsvanskeligheder, og ofte er problemet internationalt.

Det kan eksempelvis skyldes mangel på et af råstofferne i medicinen, produktionssvigt hos en leverandør samt fejlberegninger af forholdet mellem udbud og efterspørgsel med videre. Det er derfor ikke usædvanligt, at der kan forekomme leveringssvigt at lægemidler i kortere perioder.

Lægemiddelstyrelsen samarbejder løbende med andre myndigheder og aktører om at undgå kritiske forsyningsvanskeligheder.

Udover at give udleveringstilladelser til læger og hospitaler som nævnt ovenfor, leverer Lægemiddelstyrelsen eksempelvis information om tilgængelige lægemidler til apotekere, ligesom lægemiddelgrossister er forpligtet til løbende at melde leveringssvigt på tilskudsberettigede lægemidler på det danske marked.

Lægemiddelstyrelsen er løbende i dialog med aktørerne på området om forsyningssituationen, herunder de øvrige lægemiddelmyndigheder i EU, regionernes indkøbsselskab AMGROS, grossister, apotekerforeningen og lægeforeningen. Fokus for dialogen er på kommunikation om forsyningssituationen og koordination mellem parterne.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Frolicsomepl / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.