Kontrol af digitale arbejdsplatforme giver 90 millioner

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 11 måneder siden.

Zand.News – Kontrol af borgere, der udbyder tjenester såsom rengøring på digitale arbejdsplatforme, udløser ekstra skat på over 90 millioner kroner. »Der er simpelthen alt for mange, som ikke følger reglerne,« lyder det fra skatteministeren.

Skattestyrelsen har siden 2020 gennemført godt 4.700 kontroller af personer, der udbyder tjenester på digitale arbejdsplatforme. Der er fundet fejl i 95 procent af kontrollerne, som har medført yderligere skatteopkrævninger på over 90 millioner kroner. Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Manglende skat og eventuel moms af indtægter

De seneste år er flere begyndt at udbyde deres arbejdskraft gennem såkaldte digitale arbejdsplatforme. Arbejdsplatformene formidler kontakten mellem udbyderne, det vil sige privatpersoner eller virksomheder, som yder en service som for eksempel rengøring eller budkørsel.

Skattestyrelsen kontrollerer derfor, om borgerne, der udbyder arbejdskraft på arbejdsplatforme, har oplyst og betalt den korrekte skat og eventuelt moms af de indtægter, de har haft via platformene.

Ved hjælp af oplysninger indhentet fra de digitale platforme har Skattestyrelsen siden 2020 gennemført over 4.700 kontroller. Kontrollerne har resulteret i skatteopkrævninger for over 90 millioner kroner til personer, der har udbudt deres arbejdskraft via de digitale arbejdsplatforme.

»Resultaterne viser helt tydeligt, at der er brug for at kontrollere indtægterne fra de digitale arbejdsplatforme. Der er simpelthen alt for mange, som ikke følger reglerne. Jeg er optaget af, at alle danskere betaler den skat de skal, uanset om de får betaling fra en arbejdsgiver eller en digital platform. Derfor er det også vigtigt, at Skattestyrelsen målrettet vejleder om skatte- og momsreglerne på området,« siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Siden januar 2023 har virksomhederne bag digitale platforme været forpligtede til at indsamle oplysninger til Skattestyrelsen om udbydere på platformene. Disse oplysninger skal virksomhederne fra primo 2024 indberette til Skattestyrelsen.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Alfexe / iStock). PM/pele.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.