Har din kloakmester styr på autorisationen?

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Der er blevet færre klamphuggere, men der er stadig mange uautoriserede kloakmestre. Derfor skal forbrugerne være vågne, når de vælger, hvem der skal reparere kloakken eller lave et nyt afløb.

En god pris, men ingen sikkerhed for, at arbejdet er udført fagligt korrekt af en fagmand, og ingen forsikring der dækker, hvis arbejdet er ulovligt.

Op til 100 anmeldelser om året de sidste fem år har ryddet op i kloakbranchen, så der er blevet længere mellem virksomheder, der arbejder uden at være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og dermed ikke er autoriserede.

58 anmeldelser af kloakmestre uden autorisation

I 2013 modtog Sikkerhedsstyrelsen 94 anmeldelser af kloakvirksomheder uden autorisation, der udførte kloakopgaver, der kræver autorisation. I 2017 var der kun 58 anmeldelser, og langt de fleste sager førte til en politianmeldelse. Anmeldelserne kommer fra både virksomheder og forbrugere.

Der er god grund til at fortsætte med at anmelde uautoriserede virksomheder, der løser opgaver, der kræver en godkendelse, mener Dansk Byggeri.

»I sidste ende er det de private husejere, der står med problemet, fordi et ulovligt udført arbejde normalt ikke er dækket af forsikringen, hvis der skal rettes op på ulovlighederne. I praksis kan det jo være en stor udgift, hvis man for eksempel står med et badeværelsesgulv, der skal brækkes op og laves igen, fordi afløbsrørene er lagt forkert. Så er der kun en selv til at betale for skaden, og det er møg ærgerligt,« siger Benny Gutfeld, der er formand for Kloaksektionen i Dansk Byggeri.

Forbrugerne bør tjekke hos Sikkerhedsstyrelsen

Derfor er der flere ting, som forbrugerne bør tjekke, inden de bestiller en opgave hos en kloakmestervirksomhed.

»For det første skal virksomheden have et CVR-nummer, og når forbrugerne har kontrolleret, at det er på plads, så bør de tjekke på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk, at virksomheden er godkendt. Det er selvfølgelig irriterende, at det er nødvendigt, men det betaler sig i sidste ende. Alle medlemmer af Dansk Byggeris Kloaksektion er godkendte, så de har autorisationen på plads,« slutter Benny Gutfeld.


Genrefoto: ReliableMidget / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.