Milliontilskud til nyt dige på Næsby Strand

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Næsby Strand har fået en saltvandsindsprøjtning på 1,95 millioner kroner. Det betyder, at grundejerne kan se frem til en forventet besparelse på omkring 20.000 kroner per grundejer.

Et nyt dige på Næsby Strand bliver billigere for grundejerne i området, efter Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt, at digeprojektet får del i en pulje til blandt andet højvandssikring.

Grundejerne havde ikke regnet med at få noget

Digeprojektet ved Næsby Strand har fået tilsagn om et samlet tilskud på 1,95 millioner kroner, og dermed kan de cirka 100 grundejere, som vil blive beskyttet af det nye dige, forvente at spare cirka 20.000 kroner hver.

»Det er vi selvfølge meget glade for. Vi havde ikke regnet med at få noget, så det er vi meget taknemlige for,« siger Jens Ole Rømer, medlem af digegruppen for digeprojektet på Næsby Strand, og fortsætter:

»Det er næsten en fjerdedel af omkostningerne, vi får dækket. Det gør det lettere at realisere projektet, fordi der bor mange borgere i området, som har svært ved at finde pengene til diget.«

Næsby Strand er ofte udsat for stormflod

Området omkring Næsby Strand har flere gange de seneste år oplevet at ligge udsat, når der er stormflod. Derfor har Slagelse Kommune sammen med grundejerne i området gennem længere tid arbejdet på at etablere et dige, som kan beskytte de godt 100 sommerhuse og huse i området mod oversvømmelser.

»Jeg er glad for, at grundejerne på Næsby Strand får en økonomisk håndsrækning. Det er et af de områder, som er mest udsat, når der er storm. Derfor har vi fra kommunens side også bakket op om ansøgningen,« siger formanden for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Jørgen Grüner (SF).

Diget forventes at løbe op i 8,8 millioner

Det nye dige forventes at komme til at koste 8,8 millioner kroner at bygge, og det betyder, at grundejerne med tilskuddet stadig skal forvente selv at betale omkring 60.000 kroner hver.

Formelt er det dog Slagelse Kommune, der har søgt og fået tilskuddet til diget på vegne af grundejerne i Næsby Strand. Det skyldes, at der endnu ikke er dannet et digelag, som kan “tage imod” pengene. Det forventes at komme på plads til oktober, hvor der er indkaldt til stiftende generalforsamling til et digelag.


Foto: Slagelse Kommune.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.