Enhedslisten ikke tilfreds med budgetaftalen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

I mandags blev den kommende budgetaftale førstebehandlet af byrådet i Slagelse Kommune. Dog er Enhedslisten ikke tilfreds med blandt andet effektiviseringsbidraget, kontanthjælpsområdet og skrotten i Korsør Havn, men de fik et abonnement på en avis.

30 ud af Slagelse Kommunes 31 byrådsmedlemmer står bag årets budgetaftale, som blev førstebehandlet på byrådsmødet mandag den 17. september 2018. Det betyder, at seks ud af syv partier er enige, mens Enhedslisten undlader at stemme.

Dele af aftaleteksten er ligefrem uforståelige

Enhedslisten havde været med under forhandlingerne om budgetaftalen, men Thomas Clausen (EL) endte med at stille sig udenfor. Under byrådsmødet tog Thomas Clausen ordet, hvor han kom med en længere redegørelse for Enhedslistens standpunkt.

Thomas Clausen mente for eksempel, at visse dele af aftaleteksten er uforståelige. Derudover påpegede han en lang række punkter såsom effektiviseringsbidraget, ressourceforbruget på kontanthjælpsområdet og skrotten i Korsør Havn.

»Der er i aftalen et omprioriteringsbidrag, effektiviseringsbidrag, eller hvad man nu vil vælge at kalde det, på 0,7 procent af de forskellige budgetter […], og når Enhedslisten i andre sammenhænge, når det gælder det statslige niveau og det regionale niveau, er modstander af den slags tiltag, så skal vi selvfølge også være det på det kommunale plan,« forklarede Thomas Clausen.

Ressourceforbruget på kontanthjælpsområdet

Thomas Clausen påpegede endvidere, at det er ærgerligt, at man kun har udvalgt én tabel som baggrund for aftalen på kontanthjælpsområdet, og her henviste han blandt andet til en bestemt del af aftaleteksten:

“I den såkaldte K4-rapport er Slagelse Kommune sammenlignet med 3 andre kommuner (Næstved, Holbæk og Køge), og det ser overordnet ud som om, at Slagelse Kommune i forhold til disse kommuner i regnskab 2017 bl.a. havde et betydeligt større forbrug på området ‘kontanthjælp’. På baggrund af rapporten undersøges mulighederne for at nedbringe ressourceforbruget på kontanthjælps-området.” (Budgetaftale 2019-2022, side 2).

Læs også: Budgetaftale 2019-2022 (pdf).

Skrotten i Korsør Havn og Dagbladet Arbejderen

Thomas Clausen mente også, at der er mange ting, der slet ikke er nævnt i budgetaftalen såsom miljøundersøgelse af skrotten i Korsør Havn.

Enhedslisten har dog fået visse fingeraftryk i budgetaftalen jævnfør VDonline, idet bibliotekerne “gives mulighed for at tegne 3 abonnementer på Dagbladet Arbejderen”. (Budgetaftale 2019-2022, side 13). Dagbladet Arbejderen udgives i øvrigt af Kommunistisk Parti.

Budgettet er nu i høring, og når høringsprocessen er afsluttet, skal politikerne drøfte høringssvarene og vurdere, hvorvidt svarene giver anledninger til ændringer i aftaleteksten. Budgetaftalen skal andenbehandles på byrådsmødet den 8. oktober 2018.

Læs også: Bred budgetaftale i Slagelse Kommune.


Genrefoto: allou / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.