Yderligere beskyttelse af offentligt ansatte

Zand.News – »Hvis ændringer i reglerne for aktindsigt kan være med til at skabe mere tryghed for eksempelvis politifolk, fængselsbetjente eller ansatte i psykiatrien, så mener jeg, at vi bør ændre reglerne, så vi i højere grad beskytter de offentligt ansatte,« lyder det fra justitsministeren.

"Yderligere beskyttelse af offentligt ansatte"