Coop lukker 12 Dagli´Brugser herunder 1 i Frølunde

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Korsor.News – »Mulighederne for indkøb af dagligvarer i Tårnborgområdet i fremtiden står nu hen i det uvisse, men hvis nogen skulle have mod på nogle initiativer, hører både Dagli’Brugsen Frølundes bestyrelse samt Tårnborg Lokalråd gerne herom og yder meget gerne støtte til konstruktive, gennemførlige initiative,« lyder det fra bestyrelsen i Dagli’Brugsen Frølunde.

Den eksplosive stigning i energipriserne kombineret med kundernes ændrede indkøbsvaner betyder, at 12 Dagli´Brugser lukker til februar, herunder Dagli’Brugsen Frølunde i Svenstrup ved Korsør. Det skriver Coop Danmark i en pressemeddelelse.

Den nuværende situation skubber dem ud over kanten

»Den eksplosive stigning i energipriserne kombineret med kundernes ændrede indkøbsvaner betyder desværre, at vi kommer til at skulle lukke 12 Dagli´Brugser,« står der i pressemeddelelsen. Det er butikker, der i forvejen i flere år har haft det svært og haft vigende omsætning og underskud uden udsigt til kunne vende udviklingen. Den nuværende situation skubber dem ud over kanten.

De 12 butikker har en samlet omsætning på knap 130 millioner kroner. De kommer ud af 2022 med et samlet underskud i størrelsesorden knap 15 millioner kroner. Da de samtidig har behov for betydelige investeringer i nyt inventar såsom køle- og frostanlæg er det desværre nødvendigt at lukke dem.

Stigende elpriser og konkurrence fra discountbutikker

»Det er med blødende hjerte, at vi har taget denne beslutning. I alle butikkerne har medarbejderne kæmpet alt, hvad de kunne, for at få det til at hænge sammen – og alle steder spiller butikkerne en vigtig rolle i de lokale samfund. Men den aktuelle krise med stærkt stigende omkostninger til el og kunderne, der flytter deres indkøb over i discountbutikker, har gjort, at det er nødvendigt at træffe denne beslutning,« siger kædedirektør Torben B. Andersen.

De 12 butikker er: Vorrevangen (Aarhus N), Jordrup, Lime, Nørhalne, Frølunde, Gandrup, Tarp, Engesvang, Kalvehave, Veflinge, Borris og Vester Åby. Butikkerne har sidste åbningsdag fredag 24. februar 2023. Alle 314 medarbejdere bliver desværre opsagt Men Coop vil i videst muligt omfang forsøge at finde job andre steder i Coop Familien til de berørte.

Frølunde har skaffet gode resultater, men det er ikke nok

Brugsuddelelen i Frølunde skriver på Facebook, at beslutningen er taget oppefra. De har kæmpet og har skaffet resultater, men det er ikke nok, da fremgangen ikke kan hamle op med energiprisudviklingen.

»Vi har kæmpet og skaffet gode resultater, men fremgangen kunne desværre ikke hamle op med energiprisudviklingen. Dertil vores køl og frost inventar, der skal udskiftes. Beslutningen er taget oppefra, og vi er lige så berørte som vores kunder. Jeg håber på forståelse for en kommende svær tid i butikken inden vores sidste dag,« skriver brugsuddeleren i Frølunde, Thomas K. Aaskov, på Facebook.

»Bestyrelsen i Dagli’Brugsen Frølunde beklager naturligvis meget denne beslutning, som det alene er Coop, der står bag. Hverken bestyrelsen eller brugsuddeleren, Thomas K. Aaskov, har været inddraget i beslutningen eller haft mulighed for indsigelser,« skriver bestyrelsen i Dagli’Brugsen Frølunde et andet sted på Facebook og fortsætter:

»Coops udmelding er et stort chok for os alle, og især for brugsuddeleren og Dagli’Brugsens øvrige personale. Bestyrelsen håber, at alle kunder vil støtte op om alle ansatte i Dagli’Brugsen Frølunde i den sidst svære tid, inden lukningen af butikken.«

Bestyrelsen håber nu på, at der er borgere, som har mod på nye initiativer, så der fortsat kan være indkøbsmuligheder i lokalmiljøet:

»Mulighederne for indkøb af dagligvarer i Tårnborgområdet i fremtiden står nu hen i det uvisse, men hvis nogen skulle have mod på nogle initiativer, hører både Dagli’Brugsen Frølundes bestyrelse samt Tårnborg Lokalråd gerne herom og yder meget gerne støtte til konstruktive, gennemførlige initiativer. Et levedygtigt lokalsamfund har brug for gode indkøbsmuligheder af dagligvarer i nærområdet!« skriver bestyrelsen i Dagli’Brugsen Frølunde.

Øverst: Dagli’Brugsen Frølunde. (Foto: Dagli’Brugsen Frølunde / Facebook). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.