Gratis økologitjek inspirerer til økologisk omlægning

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Slagelse News – »Min kone og børn har i mange år sagt, at jeg skulle omlægge til økologi, men det mente jeg ikke, da jeg var bange for det hele ville gro til i ukrudt. Hvis jeg ikke have fået brevet fra Slagelse Kommune om økologitjekket, var jeg nok aldrig kommet i gang med omlægningen,« lyder det fra Tonny Rosing.

Slagelse Kommune tilbyder i samarbejde med Økologisk Landsforening gratis økologitjek til landmænd i kommunen. Tonny Rossing har fået sit tjek. Nu venter han på at få godkendt sin omlægning til økologisk drift. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

60-70 landmænd har takket ja til et økologitjek

Landmænd i Slagelse Kommune kan få et gratis og uforpligtende økologitjek. Økologitjekket giver landmanden en indledende afklaring på, om det giver mening at omlægge helt eller delvist til økologi, og hvordan en sådan omlægning kan foregå.

Indtil videre har 60-70 landmænd takket ja til at få foretaget et gratis økologitjek. Ifølge projektleder Jens Peter Hermansen fra Økologisk Landsforening har der indtil videre været foretaget 60 tjek hos kommunens landmænd.

Hvor mange landmænd, der vælger at omlægge helt eller delvist til økologi, vides endnu ikke, men der har været en positiv respons på besøgene.

Tonny Rosing valgte at omlægge til økologi

En af de landmænd, som har valgt at få foretaget et økologitjek, er Tonny Rosing fra Slots Bjergby. Han ejer 5 hektar landbrugsjord, som han dyrker hvede på. Tonny Rosing blev så inspireret af økologitjekket, at han kort tid efter besøget besluttede, at hans landbrug skal omlægges til økologi.

»Min kone og børn har i mange år sagt, at jeg skulle omlægge til økologi, men det mente jeg ikke, da jeg var bange for det hele ville gro til i ukrudt. Hvis jeg ikke have fået brevet fra Slagelse Kommune om økologitjekket, var jeg nok aldrig kommet i gang med omlægningen,« siger Tonny Rosing og fortsætter:

»Jeg har i mange år været nysgerrig for at finde ud af, om det kunne være en god ide at omlægge til økologi, da det også vil være rart at gavne miljøet og ikke mindst grundvandet på en positiv måde. Med det gratis økologitjek fik jeg muligheden for at afprøve idéen om økologi. Økologitjekket gav mig inspiration og indblik i, hvilke muligheder jeg har for omlægning.«

Tonny Rosing venter nu på at modtage svar fra Landbrugsstyrelsen på, om han kan få godkendt sit landbrug til økologisk drift.

Økologitjekket gav Tonny Rosing så mange gode ideer, at han nu overvejer at udvide sin planteavl med et par økologiske grise, som skal bo i remisen midt på marken. Det er indtil videre planen, at der skal sås økologisk raps på markerne det første år, og at der skal plantes træer som læhegn rundt om markerne til gavn for eksempelvis dyrelivet.

Et tilbud til alle landmænd med over 2 hektar jord

Økologitjekket er en del Slagelse Kommunes bæredygtighedsstrategi og er et tilbud til alle landmænd i kommunen som ejer over 2 hektar jord.

»I Slagelse Kommune er vi rigtig glade for at kunne tilbyde et gratis økologitjek til kommunens landmænd. På den måde kan vi hjælpe landmænd, som måske overvejer økologi samtidig med, vi kan understøtte vores øvrige bæredygtighedsarbejde med at øge biodiversiteten og beskytte grund- og drikkevand,« siger Sanne Lund Kolenda, der er medarbejder i Center for Miljø, Plan og Teknik

Ordningen tilbydes af Slagelse Kommune i samarbejde med Økologisk Landsforening. Selve økologitjekket er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.

Sådan foregår et økologitjek fra Økologisk Landsforening

Et økologitjek foregår ved, at en landbrugsfaglig rådgiver fra Økologisk Landsforening besøger den enkelte bedrift.

Rådgiveren gennemgår sammen med landmanden bedriftens potentialer og udfordringer ved en eventuel omlægning til økologi.

Rådgiveren gennemgår alt fra produktionsforhold, afsætningsmuligheder, økonomi og regler, som er relevant for den specifikke bedrift.

Efterfølgende får landmanden en rapport med anbefalinger, som han kan bruge i sine overvejelser, når han drøfter en omlægning med sin lokale landbrugsrådgiver.

Læs mere om økologitjek på: slagelse.dk/oekologitjek

Øverst: Tonny Rosing fra Slots Bjergby. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.