Unik erhvervsgrund ved Stop 39 ud til Vestmotorvejen

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Trafikcenter Allé i Slagelse vil blive et absolut trafikknudepunkt, når motorvejsnettet er færdigbygget. Det er enormt interessant taget i betragtning, at udenlandske investorer ofte kigger mod beliggenheder klos op ad motorveje. Femern Bælt vil blot øge attraktiviteten for området, og netop derfor forventer vi også, at der snart sker noget på erhvervsjorden ved Trafikcenter Allé 901,« lyder det fra EDC Poul Erik Bech Slagelse.

En knap 9,5 hektar stor erhvervsgrund på Trafikcenter Allé 901 i Slagelse er sat til salg for 24 millioner kroner. Grunden er attraktivt beliggende i forlængelse af Stop 39, der er et nyere og næsten færdigudviklet erhvervsområde ud til Vestmotorvejen.

Med Femern Bælt-forbindelsen kan området blive centrum for transport på Sjælland, der især vil være attraktivt for virksomheder og investorer, der vil opføre lager- og logistikejendomme. Erhvervsgrunden er sat til salg hos EDC Erhverv Poul Erik Bech. Det oplyser EDC i en pressemeddelelse.

Mange spændende anvendelsesmuligheder for grunden

Trafikcenter Allé 901 er et meget unikt stykke erhvervsjord, der har op til flere spændende anvendelsesmuligheder, fortæller Sven Lyse, der er partner i EDC Poul Erik Bech:

»Der er ikke truffet en beslutning om, hvad der skal ske med grunden, da ejerne endnu ikke ved, om de vil sælge eller selv bygge noget op. Lige nu arbejder vi ud fra begge scenarier, hvoraf det ene åbner op for en model, hvor der bygges seks til otte store lagerhaller på op imod 45.000 kvadratmeter. At opføre lagerhaller på jordstykket ville være enormt fordelagtigt og yderst attraktivt for ejere, virksomheder og investorer, men grundens fremtid er endnu uvis. Bliver det til et salg af selve erhvervsgrunden, har vi også en plan for det,« fortæller Sven Lyse og fortsætter:

»At bygge lagerhaller på grunden vil bestemt falde på et tørt sted i markedet, hvor udbuddet lige nu er historisk lavt i kølvandet på corona. Vi bliver kimet ned af folk, der vil leje lagerhaller, men vi har stort set ikke noget på hylderne. Og det er ikke kun her i Slagelse – det gælder i hele Danmark. For fem år siden var situationen helt modsat. Der stod mange tomme lagerhaller rundt omkring i landet. Nu er der opstået et øget behov for at have bedre styr på egne forsyningslinjer, og man vil ikke være afhængig af et lager i Tyskland eller Sverige – det skal være tættere på. Og så spiller de markante stigninger på hele transportområdet naturligvis også ind, så vi forventer stor interesse for erhvervsgrunden.«

Ved Stop 39, som grundstykket ligger i forlængelse af, er der i forvejen etableret et velfungerende trafikcenter med stor diversitet af bruger- og ejervirksomheder, der allerede har bosat sig i området. Med hotel, restaurant, benzinstation, el-ladestationer og flere stærke og kompetente virksomheder i området er Trafikcenter Allé 901 et særdeles attraktivt sted at opføre lager- og logistikejendom på.

Femern Bælt får indflydelse og vil også gavne Slagelse

Femern Bælt-forbindelsen kommer til at indeholde en tunnel til både tog og biler og forventes færdigt i 2029. Det vil gøre transporttiden mellem Skandinavien og Centraleuropa endnu hurtigere og billigere. Femern Bælt skal desuden optimere og styrke transport af varer og gods med elektriske tog, der bidrager til en grønnere transportkorridor i Europa.

Flere danske byer kommer til at drage fordel af Femern-forbindelsen:

»Femern Bælt bliver Danmarks største infrastrukturprojekt til dato og verdens længste sænketunnel. Den vil mindske rejsetiden mellem Danmark og Tyskland markant og bliver en del af fremtidens bæredygtige transportnetværk i Europa. Med Femern Bælt er også planlagt byggeri af en tværgående motorvej mod Næstved. Den vil flere byer få gavn af, men især Næstved, Slagelse, Ringsted og Køge vil nyde godt af forbindelsen, da den øgede trafik til byerne sandsynligvis vil påvirke erhvervslivet positivt. Specielt på lager-, logistik- og produktionsejendomme, der typisk er mest attraktive tæt på et velfungerende motorvejsnet,” fortæller Sven Lyse og fortsætter:

»Trafikcenter Allé i Slagelse vil blive et absolut trafikknudepunkt, når motorvejsnettet er færdigbygget. Det er enormt interessant taget i betragtning, at udenlandske investorer ofte kigger mod beliggenheder klos op ad motorveje. Femern Bælt vil blot øge attraktiviteten for området, og netop derfor forventer vi også, at der snart sker noget på erhvervsjorden ved Trafikcenter Allé 901. Allerede om et halvt års tid, forventer jeg, at vi vil opleve aktivitet på grunden, da den enten vil være solgt eller byggeriet af lagerhaller vil begynde.«

Øverst: Trafikcenter Allé 901. (Foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.