Underboring under Stormbroen ved banen

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Arbejdet udføres som døgnarbejde, da det er dyrt at have en tunnelboremaskine i drift, og samtidig har SK Forsyning et tidsmæssige vindue, som betyder, at de må bore i maksimalt en uge.

Renoveringsarbejde på Slagelse Station gør det nødvendigt med underboringen under jernbanen.

En ganske lille ændring af skinnerne betyder, at den nye banenorm ikke kan overholdes, og derfor skal SK Forsyning sænke hovedkloakken, som ligger under skinnerne. Det skriver SK Forsyning.

Benytter lejligheden til at adskille regnvand og spildevand

Når SK Forsyning har ledninger i offentlig vej – eller under offentlige skinner – ligger ledningerne på vilkår, som betyder, at de altid skal vige for de forandringer, som ejeren kræver, og som i dette tilfælde er BaneDanmark.

»Når vi så er i gang, benytter vi lejligheden til at adskille regnvand og spildevand for underføringen. Det betyder, at når vi i fremtiden kommer og separatkloakerer de gamle oplande i Slagelse øst, så er ledningen under banen forberedt,« skriver SK Forsyning og fortsætter:

»Vi har derfor blandt andet lavet en aftale med Slagelse Boligselskab om at krydse grunden ved det planlagte domicilbyggeri på Jernbanegade for at fange en af de gamle ledninger. Her har vi kunnet lave en boring under Jernbanegade i stedet for at grave igennem en vanskelig hovedfærdselsåre.«

Der er planlagt kloakarbejde fra Sdr. Stationsvej til Østerbro efter nytår. Et stort område ved Schweitzerpladsen er i dag separeret, men løber sammen i en fællesledning ved Sdr. Stationsvej. SK Forsyning vil derfor adskille tingene således, at der herefter er separeret frem til Ndr. Stationsvej.

Spændende projekt med en minitunnelering under banen

»Når vi borer en tunnel på 1,6 meter under jernbanen, er der utrolig mange forhold, der skal tages højde for: Eksisterende hovedvandledning og andre ledninger skal flyttes og omlægges,« skriver SK Forsyning og fortsætter:

»Vi skal samtidig passe på, at Stormbroen ikke skrider. Skinnerne må ikke sætte sig, og der er i det hele taget rigtig mange sikkerhedsmæssige forhold, der skal tages højde for.«

Arbejdet udføres som døgnarbejde, da det er dyrt at have en tunnelboremaskine i drift, og samtidig har forsyningsselskabet et tidsmæssige vindue, som betyder, at de må bore i en periode, der begrænset til én uge. Der ligger derfor flere års planlægning forud for netop denne helt kritiske uge.

Oprindeligt var det meningen, at arbejdet skulle udføres som gravet arbejde, men det ville have betydet en seksdøgnstotalspærring. Efter planlægning og dialog med DSB har SK Forsyning fundet den alternative løsning, som ikke generer DSB’s passagerer.

»I vores aftale med DSB har vi forhandlet en omkostningsneutral løsning for SK Forsyning, så det er en ren win-win situation. Og så får vi lov til at lave et spændende projekt med en minitunnelering under banen. Dem er der ikke så mange af, så det er et fagligt set meget spændende projekt,« skriver SK.

Boringen er færdig i denne uge, men herefter udestår en masse arbejde med bygværker og tilstødende ledninger. SK Forsyning vil samlet set arbejde i området frem til 1. april afhængigt af vinteren.

Øverst: Pressefoto. (Foto: SK Forsyning). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.