Udledningsforbud efter fund af insektbekæmpelsesmiddel

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Slagelse.News – Slagelse Kommune har givet Flux Water et udledningsforbud efter fund af for høje værdier af neonikotinoider i spildevandet.

Flux Water har med kort varsel fået forbud mod at udlede spildevand fra i dag tirsdag. Forbuddet er givet efter, at Slagelse Kommune har målt for høje værdier af de såkaldte neonikotinoider i spildevand som ledes ud i Jernbjerg Å og videre til Tude Å.

Neonikotinoider er et insektbekæmpelsesmiddel, som er meget giftigt for vandorganismer. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Forureningen kan føre til en politianmeldelse af virksomheden

»Vi arbejder sammen med virksomheden om at finde årsagen til udledningen,« siger afdelingsleder for miljø under Center for Miljø, Plan og Teknik, Jette Jungsberg, og fortsætter:

»Virksomheden får ikke lov til at genoptage spildevandsudledningen, før kilden til forureningen er fundet og standset. Senere vil vi overveje, om der er grundlag for en politianmeldelse.«

Virksomheden har ikke tilladelse til at behandle eller udlede neonikotinoider. Derfor er det heller ikke et stof, som Slagelse Kommune normalt måler efter.

Måleresultatet, som får kommunen til at gribe ind, blev lavet i forbindelse med et EU-projekt, der har fokus på lægemidler i spildevand.

Kommunen har tidligere været ude af stand til at fastslå kilden

Tidligere på året har kommunen målt forhøjede niveauer uden at kunne fastslå kilden. Det var først med de nye måleresultater i sidste uge, at kommunen opdagede at forureningen stammede fra Flux Water.

»Ud fra de oplysninger, vi har nu, mener vi ikke, at der er nogen grund til at frygte for sundhedsmæssige konsekvenser,« forklarer Jette Jungsberg og fortsætter:

»Vi har taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen for at få deres vurdering af eventuelle konsekvenser for miljø og sundhed.«

Øverst: Flux Water på Dalsvinget 9 i Slagelse Nordby. (Foto: Google Earth Pro). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.