Omfordeling af jord får Nordskoven til at vokse

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Vi har næsten fordoblet projektområdet på en gang samtidig med, at vi har fået skabt et sammenhængende område, hvor vi kan gøre plads til naturen. Det vil give Slagelse et nyt naturområde tæt på byen hurtigere, end vi troede muligt,« lyder det fra Klima- og Miljøudvalget.

Nordskovens areal er blevet cirka 92 fodboldbaner større, efter lodsejere i projektområdet har sagt ja til at bytte eller sælge jord. Dermed er der nu mulighed for at skabe et sammenhængende skov- og naturområde langt hurtigere end først forventet. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Forvandler landbrugsjord til skov og natur

Nordskoven har for alvor fået vokseværk, efter syv lodsejere har sagt ja til at bytte eller sælge jord, hvilket betyder at et areal på 65 hektar svarende til cirka 92 fodboldbaner er blevet tilføjet til Nordskoven.

Skov- og naturområdet nord for Slagelse er med i projektet Multifunktionel Jordfordeling, hvor Landbrugsstyrelsen hjælper med at forvandle landbrugsjord til skov og natur ved at lave frivillige “jordbytteaftaler” med lodsejerne.

Lodsejerne sælger jord i projektområdet mod til gengæld at få mulighed for at købe jord andre steder. Første etape af jordfordelingen faldt på plads den 1. april, og det betyder, at der er mulighed for at etablere et samlet skov- og naturområde.

»Multifunktionel jordfordeling er et godt redskab, som har givet os mulighed for at skabe fremdrift i udviklingen af Nordskoven. Jeg er glad for, at det er lykkedes at lave frivillige aftaler med lodsejerne i området. Vi har næsten fordoblet projektområdet på en gang samtidig med, at vi har fået skabt et sammenhængende område, hvor vi kan gøre plads til naturen. Det vil give Slagelse et nyt naturområde tæt på byen hurtigere, end vi troede muligt,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Klima- og Miljøudvalget.

Mere skov og et sammenhængende stisystem

Da Slagelse Kommune og Naturstyrelsen i samarbejde gik i gang med naturprojektet nord for Slagelse i 2012, var det planen at opkøbe jord i projektområdet over mange år – efterhånden som det blev muligt. Det er 10 år siden, og i den periode er det lykkes at opkøbe 74 hektar jord, men jorden har ligget spredt i projektområdet.

Med tilføjelsen af de 65 hektar får man et sammenhængende område, som også giver mulighed for at etablere et sammenhængende stisystem. Området kan potentielt blive større næste år, hvor anden etape af jordfordelingen gennemføres, hvis alt flasker sig. Det vækker glæde i Naturstyrelsen.

»Naturstyrelsen er særdeles tilfreds med resultatet af den første jordfordeling i Nordskoven. Skoven vil nu fremstå som en sammenhængende skov, og vi ser frem til i samarbejde med Slagelse Kommune at realisere projektet med plantning, etablering af natur og gøre den attraktiv for Slagelse Kommunes borgere. Vi glæder os til fortsættelsen i jordfordeling 2, hvor der vil være særlig fokus på aftaler omkring Gudum Ådal,« siger skovrider Jane Skov Lind.

Næste skridt bliver at projektere skovrejsningen og få lavet en plan for friluftslivet. Det betyder, at der i dialog med borgerne skal laves et stisystem, som hægter området sammen. Selve plantningen af den nye skov forventes at kunne gennemføres i løbet af 2023/24.

Anden etape af jordfordelingen løber af stablen over det næste år, og først den 1. april 2023 vil der endelige resultat af jordfordelingen være kendt.

Øverst: Kort over Nordskoven. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.