Kommunen genbruger tegltag for at spare CO2

Slagelse.News – »Hvis vi gjorde, som vi plejede, så ville de gamle teglsten blive kasseret og brugt som vejfyld. På kort sigt er det også dyrere at genbruge teglstenene end at skifte til et nyt eternittag. Men på den lange bane forventer vi, det bliver billigere,« lyder det fra ejendomschefen i Slagelse Kommune.

Teglstenene bliver normalt skrottet, når en tegltagstrækonstruktion trænger til at blive skiftet. Men når taget på Slagelse Kommunes hus på Langøre 3 bliver renoveret, så bliver de gamle teglsten genbrugt. Sammenlagt forventes det at spare næsten tre ton CO2 (kuldioxid). Det skriver kommunen i en meddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Slagelse Kommune genbruger gamle teglsten fra et renoveret tag for at spare næsten tre ton CO2. Selvom det er dyrere på kort sigt end et nyt tag, forventes besparelser på lang sigt, da genbrugte teglsten har en levetid på 50 år sammenlignet med eternittagets 30 år. Den bæredygtige praksis udfordrer håndværkere til omhyggelig nedtagning, og kommunen håber at inspirere erhvervslivet til at arbejde mere bæredygtigt. Bygningen, lejet af Danmarks Civile Hundeførerforening, bevarer sin arkitektoniske værdi gennem dette initiativ.

De genbrugte teglsten kan holde 50 år endnu

Normalt vil et tegltag med mange år på bagen blive skrottet og udskiftet med et nyt eternittag. Men når renoveringen af taget på Slagelse Kommunes bygning på adressen Langøre 3 (lidt nordøst for Slagelse By) er færdig, så har huset fået det gamle tag på igen. Arbejdet med at skifte taget er startet og forventes at være færdig inden jul.

I stedet for at skifte det gamle tag ud med et nyt eternittag, har Slagelse Kommune nemlig besluttet at genbruge det gamle tegltag. Ved at genbruge de gamle teglsten sparer man næsten tre ton CO2 (kuldioxid) sammenlignet med et traditionelt eternittag. Det svarer i runde tal til, hvad en benzinbil udleder på en tur fra Danmark til Cape Town.

»Hvis vi gjorde, som vi plejede, så ville de gamle teglsten blive kasseret og brugt som vejfyld. På kort sigt er det også dyrere at genbruge teglstenene end at skifte til et nyt eternittag. Men på den lange bane forventer vi, det bliver billigere, fordi de genbrugte teglsten kan holde 50 år endnu, mens et nyt eternittag har en levetid på cirka 30 år,« forklarer ejendomschef Johan Otte.

Erhvervslivet skal lære at arbejde bæredygtigt

Huset bliver lejet af Danmarks Civile Hundeførerforening, som bruger det som klubhus. Taget er mere end 50 år gammelt, og over årene har trækonstruktionen under teglstenene forrykket sig, så det er blevet utæt. Derfor er man nødt til at reparere trækonstruktionen.

Normalt ville håndværkerne kaste de gamle tegl ned i en container. Men i og med teglstenene skal genbruges, så stiller det også nye krav til håndværkerne – blandt andet at de skal tage de gamle teglsten ned uden at ødelægge dem. Derfor er det også en mulighed for, at de lokale virksomheder kan få erfaring med at arbejde mere bæredygtigt.

»I dette tilfælde er Slagelse Kommune gået foran. Vores erhvervsliv skal også lære at arbejde mere bæredygtigt. Her er vi som kommune med til at udvikle vores erhvervsliv, så de får mulighed for at få nogle erfaringer med at arbejde med bæredygtighed. Hertil kommer, at den arkitektoniske værdi af huset bevares,« siger Johan Otte.

Øverst: Hus med tegltag. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/8k0c