Høring om erhvervsområde på attraktivt motorvejshjørne

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – »Med den nye udpegning får vi et samlet erhvervsbælte syd for Slagelse, som binder de øvrige erhvervsområder syd for byen sammen,« lyder det fra borgmesteren.

Ny kommuneplan udpeger nyt område på hjørnet af Vestmotorvejen og Omfartsvejen til erhvervsområde, mens området ved Skovbrynet i Slagelse omdannes til boligformål. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Formålet er et samlet erhvervsbælte syd for Slagelse

Fremtidige virksomheder får bedre mulighed for at få en attraktiv erhvervsgrund tæt på motorvejen syd for Slagelse, hvis den nye Kommuneplan bliver vedtaget.

Kommuneplanen, som er i høring frem til den 13. august, udpeger nemlig et område på hjørnet af Omfartsvejen og Vestmotorvejen som fremtidigt erhvervsområde.

Hvis den nye Kommuneplan bliver vedtaget, så er der lagt op til, at området på lang sigt kan blive hjemsted for en transportvirksomhed eller alternativt for en virksomhed, som vil opføre et nyt domicil.

»Med den nye udpegning får vi et samlet erhvervsbælte syd for Slagelse, som binder de øvrige erhvervsområder syd for byen sammen. Det er et område, som ligger rigtig godt i forhold til motorvejen, så det er oplagt til transporttunge virksomheder, men det kunne også godt være interessant for en virksomhed, som vil have et domicilbyggeri ud til motorvejen,« siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Samtidig slettes erhvervsjord i Slagelse ved Skovbrynet

Området, som nu er i spil som erhvervsområde, ligger tæt på områder, som i forvejen er udpeget til erhvervsformål.

Det ene område har Slagelse Kommune købt, og med det nye område, som bliver udpeget med den nye kommuneplan, får man et samlet erhvervsområde syd for byen tæt på motorvejen og Omfartsvejen.

Men det nye erhvervsområde betyder ikke, at Slagelse får mere erhvervsjord samlet set. For samtidig med, at man udpeger mere jord syd for Slagelse, så sletter man erhvervsjord i Slagelse ved Skovbrynet.

Her er jorden i dag udlagt til erhvervsformål, men med den nye kommuneplan bliver dette omlagt til boligformål, så det er klar til en udbygning af Skovbrynet på længere sigt.

»Det er ikke en god ide at have et erhvervsområde liggende tæt på et boligområde. Så er det bedre, at vi holder området klar til, når vi skal udbygge Slagelse by. Det nye område syd for Slagelse er cirka lige så stort, som det, vi sletter, og det ligger lige i smørhullet i forhold til infrastrukturen,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Før virksomheder kan begynde at bygge på hjørnet af Omfartsvejen og Vestmotorvejen skal Kommuneplanen vedtages af byrådet. Kommuneplanen er i høring frem til den 13. august, hvor alle har mulighed for at sende høringssvar til plan@slagelse.dk. Hele kommuneplanen kan læses på Slagelsekp21.dk.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.