Forsvaret genåbnes øst for Storebælt

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Fra i dag genoptager Forsvaret aktiviteter på Sjælland og Bornholm for cirka 1.400 soldater.

Forsvarets medarbejdere vest for Storebælt genoptog den fysiske tilstedeværelse i uge 22.

Forsvaret vil fra i dag den 8. juni åbne op for at flere medarbejdere øst for Storebælt kan møde på arbejde igen. Det skriver Forsvarskommandoen i en kortfattet pressemeddelelse.

Forsvaret genoptager aktiviteter på Sjælland og Bornholm

Fra mandag den 8. juni til august 2020 genoptager Forsvaret aktiviteter på Sjælland og Bornholm for cirka 1.400 soldater. Heri indregnet uddannelse af stående styrke samt officerer og befalingsmænd.

Dertil kommer cirka 325 civile og militære medarbejdere fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Forsvarets Sanitetskommando og Forsvarsakademiet samt cirka 125 medarbejdere fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse.

De berørte medarbejdere vil blive orienteret af nærmeste chef.

Der vil fortsat være fuld opmærksomhed på at minimere smitterisikoen, herunder ved at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Forsvarets medarbejdere blev hjemsendt den 13. marts 2020

Størstedelen af Forsvarets medarbejdere blev hjemsendt den 13. marts, men senere fik medarbejdere, der varetager de vigtigste opgaver, lov til at vende tilbage til arbejdet.

Her er en video fra maj måned.

Øverst: Klassisk parade på Antvorskov Kaserne den 18. januar 2018. (Arkivfoto: Lars Bøgh Vinther / Forsvarsgalleriet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.