Fokus på relationerne frem for præstationerne

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Politikerne taler om skoledagens længde, læringsmål og tests, men en undersøgelses viser, at det er relationerne og rammerne for læringen, der optager børnene. Derfor er den tætte relation i fokus på Red Barnet Ungdoms læringscafé på Antvorskov Skole.

I en ny undersøgelse har Red Barnet Ungdom spurgt en stor gruppe børn med læringsvanskeligheder, hvordan de tror, at læringsproblemer kan løses. Børnene peger på, at de især har brug for tætte relationer med voksne, der har tid og overskud til at hjælpe det enkelte barn.

I Red Barnet Ungdoms læringscafé på Antvorskov Skole i Slagelse By er det netop den tætte relation, som er i fokus. Det skriver Red Barnet Ungdom i en pressemeddelelse.

Fokuserer på at skabe trygge rammer for børnene

Når klokken ringer ud for sidste gang for grundskolens afgangselever, og de grønne eksamensduge er pakket væk, så forlader en gruppe unge skolen uden at have lært de faglige, personlige og sociale kompetencer, som de skal bruge for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Mens voksne taler om skoledagens længde, læringsmål og tests, viser en ny undersøgelse, som er lavet af Red Barnet Ungdom, at det er relationerne og rammerne for læringen, der optager børnene.

På Antvorskov Skole i Slagelse By driver Red Barnet Ungdom en læringscafé, hvor organisationens unge frivillige fokuserer på at skabe trygge rammer for børnene. Det sker blandt andet ved at være mange frivillige til få børn.

Læringscaféerne drives i samarbejde med Egmont Fonden og fungerer som en slags alternative lektiecaféer, der er et supplement til de etablerede undervisningstilbud. I læringscaféerne lærer børnene via lege som ordbingo, geografiquizzer og andre kreative undervisningsformer, og det er unge frivillige, som hjælper eleverne.

»Undersøgelsen viser tydeligt, at der er brug for et øget fokus på relationerne frem for alene at se på præstationerne,« siger Astrid Engberg, konstitueret generalsekretær i Red Barnet Ungdom, og fortsætter:

»Red Barnet Ungdoms frivillige er eksperter i at skabe præstationsfrie og trygge læringsrum, hvor børn kan hente opbakning og gro uanset udgangspunkt. Derfor kan øget fokus på frivillighed i skolen være med til at sikre tilstrækkeligt støtte til børn med læringsvanskeligheder.«

En tidligere undersøgelse af affekten af Red Barnet Ungdoms læringstilbud viser desuden, at socialt og udsatte børns trivsel og faglige selvtillid vokser markant, hvis de kommer i en læringscafé i blot seks måneder. Undersøgelsen blev foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) i marts 2019.

Menneskerne i læringsrummet afgør børnenes udbytte

Ifølge den seneste PISA-undersøgelse forlader omkring 15 procent af hver årgang folkeskolen uden at have tilegnet sig de grundlæggende kompetencer, som er en forudsætning for at kunne tage en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv. Særligt socialt og udsatte børn halter efter deres jævnaldrende kammerater.

De seneste år er initiativer som nationale tests og heldagsskolen blevet indført som redskaber til at finde og støtte børn med læringsudfordringer. Men spørger man børnene selv, så viser undersøgelsen, at det det i høj grad er menneskerne i læringsrummet, der afgør, hvor stort børnenes udbytte af skolegangen er.

Spørger man børnene i undersøgelsen, mener de altså, at det er vigtigt, at de modtager tilstrækkeligt med hjælp og opmærksomhed fra voksne, når de skal lære. Det ønske prøver Red Barnet Ungdom at imødekomme via læringscaféerne.

Som en del af partnerskabet “Mod på Skolelivet” med Egmont Fonden driver Red Barnet Ungdom læringscaféen på Antvorskov Skole og 56 andre læringscaféer på landsplan, mens organisationen stræber efter at drive 120 læringscaféer i 2021.

Partnerskabet “Mod på Skolelivet”, som læringscaféerne er en del af, foregår mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom og løber i perioden fra 2018-2021. Egmont Fonden støtter med næsten 19 millioner kroner.

»Børnene i undersøgelsen fortæller os, at de voksne, der omgiver dem i læringssituationer i og uden for skolen, er vanvittigt vigtige. Når børn skal lære, så har de brug for voksne, der har kompetencerne, tid og overskud til at hjælpe det enkelte barn, og har de ikke det, så går det ud over både motivationen og det faglige udbytte,« siger Astrid Engberg og forsætter:

»Det er naturligvis i høj grad lærerne og forældrene, der er børnenes primære læringsstøtter, men frivilligt drevne læringstilbud, som dem børnene i undersøgelsen kommer i, kan også være med til at motivere børnene og give dem tro på egne evner.«

Udover relationen til de voksne peger børnene også på, at relationen til de andre børn har stor betydning for deres læring, hvorfor skolen skal være mod mobning.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Red Barnet Ungdom). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.