Bostedet Rosenkildevej 87-89 lukkes ned i 2023

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Samlet set vurderes der således ikke længere at være økonomisk grundlag for opretholdelse af tilbuddets godkendelse, hvorfor denne inddrages,« skriver Socialtilsyn Øst til Slagelse Kommune.

Socialtilsyn Øst har i dag sendt en rapport og en afgørelse om, at botilbuddet Rosenkildevej 87-89 skal lukke ned senest den 3. maj 2023. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Socialtilsynet lukker tilbuddet af økonomiske årsager

Rosenkildevej 87-89, der er en afdeling af Specialcenter Slagelse med 40 borgere, der har en varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, har i dag, den 3. november, modtaget en afgørelse fra Socialtilsyn Øst, hvor tilsynet meddeler, at Rosenkildevej 87-89 skal lukke senest den 3. maj 2023.

Socialtilsyn Øst skriver blandt andet i deres afgørelse til Specialcenter Slagelse:

»Det er vores vurdering på baggrund af de fremsendte planer, at det ikke er muligt for jer at levere en realistisk plan i forhold til at sikre, at tilbuddet fremadrettet bliver økonomisk bæredygtigt og, at der kan opretholdes en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Vi anerkender, at der i tilbuddet ses en positiv udvikling i forhold til status på budgettet i august 2022 – men dog med fortsat stigende underskud. Det er vores samlede vurdering, at tilbuddet ikke vurderes at have udsigt til at blive økonomisk bæredygtigt, og at I ikke ses at have realistisk mulighed for at rette op på tilbuddets økonomiske situation. I vurderingen er det endvidere tillagt vægt, at I foruden den nuværende uholdbare situation i tilbuddet også skal forholde jer til yderligere generelle besparelseskrav i de kommende år, hvilket vil udfordre tilbuddets økonomi og faglige kvalitet yderligere. Samlet set vurderes der således ikke længere at være økonomisk grundlag for opretholdelse af tilbuddets godkendelse, hvorfor denne inddrages.«

Den nytiltrådte socialchef i Center for Handicap og Psykiatri, Lone Berner Wolff, finder det trist og beklageligt:

»Det er virkelig en ærgerlig situation, men jeg hæfter mig ved, at Socialtilsynet vælger at lukke tilbuddet af økonomiske årsager og ikke på grund af manglende trivsel. Vi har dog fået nogle påbud af Socialtilsyn Øst, som vi ikke har kunnet løse tilfredsstillende,« siger Lone Berner Wolff og fortsætter,

»Det er både trist og beklageligt, at vi er havnet i denne situation – især for de beboere og medarbejdere, der er tilknyttet Rosenkildevej 87-89. Ud over udfordringen med økonomien har vi også haft rekrutteringsproblemer – desværre en landsdækkende tendens for dette fagområde. I dialog med de beboere, der skal flytte, har vi nu et halvt år til at finde nye boliger, og samtidig vil vi arbejde på, at så mange medarbejdere som muligt kan blive omplaceret eller tilbydes andre job i sommeren 2023.«

Færre påbud, men har ikke en bæredygtig økonomi

Rosenkildevej 87-89 fik tilbage i oktober 2019 seks påbud omhandlende hovedsageligt tilbuddets faglige kvalitet som manglende dokumentationspraksis og implementering af faglige tilgange og metoder. Der blev straks udarbejdet handleplaner og initiativer for at løse påbuddene og i de efterfølgende år, 2020 og 2021, var der ingen påbud til bostedet.

Den 10. februar 2022 kom Socialtilsyn Øst på uanmeldt tilsynsbesøg hos Rosenkildevej 87-89, og i de følgende måneder havde Virksomhedsledelsen og daglige ledere jævnligt dialogmøder med Socialtilsyn Øst, og på flere områder skete der forbedring, men den 27. juli tildeler Socialtilsyn Øst, Rosenkildevej 87-89 tre påbud på følgende forhold: faglighed, dokumentation og økonomi.

»Den daglige ledelse og medarbejderne har arbejdet og er nået langt med handleplaner, ændringer i praksis vedrørende den faglige tilgang og metoder samt dokumentationspraksis, men som Socialtilsyn Øst skrev i deres tilsynsrapport i juni, så er stedets økonomi med især høje udgifter til rekruttering årsag til, at vi ikke har kunne udrede de tre påbud rettidigt, og derfor må lukke. Det er virkelig trist, men nu skal der fokus på – i tæt samarbejde med borgere og pårørende – at finde nye passende hjem, hvor der er den støtte borgeren har brug for,« oplyser Lone Berner Wolff.

Den aktuelle, økonomiske situation for Rosenkildevej 87-89 er et underskud på cirka 13.7 millioner kroner. Og det er netop økonomien, der på ny fik Socialtilsyn Øst til at vurdere situationen for Rosenkildevej 87-89 og årsagen til, at de i dag har trukket godkendelsen til Bostedet.

»Nu vil vores fokus være på, at få beboere og medarbejdere så godt igennem denne svære situation som muligt. Vi har derfor inviteret til flere informations-, dialog- og MED møder, hvor de første holdes i dag. Vi har 6 måneder, hvor vi – i tæt samarbejde med Socialtilsyn Øst – ønsker at gøre, hvad vi kan, for at sikre, at alle kommer godt videre, inden stedet lukkes ned den 3. maj,« slutter Lone Berner Wolff.

Fakta om botilbuddet Rosenkilde i Specialcenter Slagelse

Der er 101 medarbejdere ansat på Rosenkildevej 87-89, og der vil blive arbejdet på at fastholde så mange medarbejdere som muligt i Specialcenter Slagelse eller et andet sted i kommunen.

Der er pt. 40 borgere, hvoraf 22 forventes hjemtaget af de kommuner, hvor de kommer fra, mens 18 borgere er fra Slagelse. For alle borgere gælder, at arbejdet med at finde et nyt bosted sker i dialog med den enkelte borger og eventuelle pårørende.

Rosenkildevej 87-89 er en del af Specialcenter Slagelse, der tilbyder forskellige bo- og boligtilbud. Derudover tilbydes der pædagogiske støttetilbud, aflastning til børn, unge og voksne med varige fysiske og psykiske handicaps.

Øverst: Rosenkildevej 87-89. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.