17 sigtes efter demonstration i Ringparken

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – 17 personer bliver sigtet for blandt andet maskeringsforbud, vold mod politiet og deltagelse i slagsmål i Ringparken i Slagelse Nordby.

Den 24. juli 2018 havde Stram Kurs Ungdom anmeldt en demonstration i Ringparken i Slagelse Nordby. Den indvandrerkritiske advokat Rasmus Paludan og et mindre følge mødte op ved Basaren omkring kl. 17.00.

Der opstod først uroligheder på Ndr. Ringgade, hvorpå urolighederne flyttede sig til Kierulffsvej omkring Basaren. Her blev der blandt andet kastet med sten og flasker.

Politiet har i kølvandet på demonstrationen foreløbig kunnet identificere ikke færre end 17 personer, der løbende er blevet – eller vil blive – sigtet for forskellige overtrædelser.

Nogle sigtes for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, mens andre er blevet sigtet for overtrædelse af forskellige bestemmelser i straffeloven såsom maskeringsforbud, vold mod politiet, deltagelse i slagsmål og grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Politiet arbejder fortsat med de forskellige sager, og det kan derfor ikke udelukkes, at der bliver sigtet flere personer.

Læs også: Indvandrerkritisk advokat møder modstand i Ringparken.

Ringparken set fra krydset Valbyvej/Kierulffsvej. (Foto: Slagelse Media).

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.