Kalkunbesætning i Lundby ramt af fugleinfluenza

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Skaelskor.News – 4.000 kalkuner i Lundby ved Skælskør bliver aflivet i dag for at forhindre yderligere smitte til fugle i området. Det er oprettet smittezoner rundt om besætningerne.

Omkring 4.000 kalkuner bliver aflivet, efter der er fundet fugleinfluenza i en erhvervsbesætning i Lundby ved Skælskør. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Kalkunerne er smittet med fugleinfluenza H5N8

En besætning med kalkuner er smittet med fugleinfluenza H5N8. Fødevarestyrelsen har lørdag den 6. marts erklæret udbrud af fugleinfluenza i besætningen i Lundby ved Skælskør i Vestsjælland. 4.000 kalkuner bliver aflivet i dag for at forhindre yderligere smitte til fugle i området.

»H5N8 er meget smitsom, og vi gør alt hvad vi kan for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle. For at bremse smitten, indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området,« siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen etablerer en tre og en ti kilometer restriktionszone rundt om den smittede besætning, hvor fjerkræbesætninger bliver underlagt særlige restriktioner.

Del af større erhvervsbesætning af 50.000 kalkuner

De 4.000 kalkuner er del af en større erhvervsbesætning i Lundby. I alt består besætningen af cirka 50.000 kalkuner fordelt i 10 bygninger. Der er kun konstateret smitte hos fuglene i den ene bygning. Besætningens øvrige bygninger ligger spredt over et større område.

»Der er umiddelbart ikke tegn på smitte blandt fuglene i de andre bygninger, og bygningerne ligger med god afstand. Men vi holder nøje øje med, om der skulle være tegn på, at smitten har spredt sig til kalkuner i de andre bygninger eller til andre fugle i området,« siger Tim Petersen.

Det er endnu ikke muligt at sige præcist, hvordan kalkunerne er blevet smittet, men der er sandsynligvis sket smitte fra vilde fugle.

Udbruddet i Lundby er det ottende i danske besætninger siden begyndelsen af november sidste år. Fødevarestyrelsen opfordrer derfor fortsat både erhvervsbesætninger og hobbyavlere til at vise stor forsigtighed og være ekstra opmærksomme i omgangen med deres fugle.

»Vi vil vi på det kraftigste opfordre til, at ejere af fjerkræhold, også hobbybesætninger, er ekstra opmærksomme på at følge krav og anbefalinger for at minimere risikoen for, at vilde fugle kommer i kontakt med deres fjerkræ. Ligeledes skal man anvende rengjorte gummistøvler og sikre sig, at det udstyr, der anvendes til pasningen af dyrene, ikke har fugleklatter eller andet materiale fra vilde fugle,« siger Tim Petersen.

Smittezone rundt om besætningerne:

  • Fødevarestyrelsen etablerer i dag en tre og en ti kilometer restriktionszone rundt om de smittede besætninger, hvor fjerkræbesætninger vil blive underlagt særlige restriktioner.
  • I tre kilometerszonen er der blandt andet krav om, at ejere af hobbyfjerkræ og fugle registrerer deres dyr på landbrugsindberetning.dk. inden 8 dage. Formålet er blandt andet at sikre tæt overvågning, så Fødevarestyrelsen kan reagere hurtigt på nye udbrud tæt på.
  • I begge zoner er det forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.
  • Fugleinfluenzaen er bragt til Europa med efterårets fugletræk fra Rusland og Kasakhstan. Flere europæiske lande har rapporteret om fugleinfluenza i både vilde fugle og i fjerkræbesætninger. Flere lande har på linje med Danmark indført krav om indelukning af fjerkræ.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.