Ja til boligbyggeri på Møllebakken i Skælskør

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Skaelskor.News – Et flertal i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har godkendt en ny lokalplan, som åbner for boligbyggeri på højskolegrunden ved fjorden i Skælskør. Det er ikke nødvendigvis et nej til højskole og øko-samfund.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune har sagt ja til en ny lokalplan, som giver mulighed for, at der kan bygges boliger på Møllebakken i Skælskør.

Kombination af rækkehuse og etageejendomme

Hvis lokalplanen bliver endelig vedtaget i byrådet den 25. marts 2019, bliver der åbnet op for, at der kan bygges en kombination af rækkehuse og etageejendomme på den tidligere højskolegrund og på nabogrunden, som kommunen ejer.

Lokalplanen har været undervejs siden 2017 og blev godkendt af byrådet den 29. oktober 2018, hvorpå det blev sendt i ni ugers offentlig høring fra den 2. november 2018 til den 4. januar 2019.

Sideløbende er en lokal initiativgruppe kommet på banen med et forslag om at bygge en højskole og et øko-samfund i området.

»Jeg er glad for, at vi får skabt nogle rammer, som kan være med til styrke udviklingen i Skælskør. Derfor mener vi, at den kommunalt ejede grund, skal bruges til boliger,« siger Steen Olsen (S), medlem af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, og fortsætter:

»Selv om vi siger ja til den nye lokalplan, så er det ikke nødvendigvis et nej til folkene bag højskolen og øko-samfundet. Hvis der kommer et konkret projektforslag, vil vi se positivt på at inddrage højskolegrunden.«

Huse og etagebyggeri eller højskole og øko-samfund

Venstre vil også se positivt på at bruge højskolegrunden til en ny højskole eller øko-samfund, hvis der kommer et konkret projektforslag fra den lokale initiativgruppe.

»Vi vil gerne gøre Skælskør attraktiv for tilflyttere. Møllebakken er en attraktiv byggegrund, og derfor mener vi, at kommunens grund skal bruges til at boligbyggeri. Men det betyder ikke, at vi vil afvise at en højskole og øko-samfund kan være med til at løfte Skælskør, og vi vil være positivt indstillede overfor at bruge højskolegrunden til det,« siger Knud Vincents (V), medlem af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Lokalplanen har netop været i høring, og her kom der 36 høringssvar, hvoraf det ene er en underskriftindsamling med 304 underskrifter.

Høringssvarene omhandlede ønsker til anden anvendelse af området, trafikale forhold, bygningshøjde, arkitektur, kulturarv og adgangen til området med mere.

Over halvdelen af disse høringssvar omhandlede et ønsket om at sætte lokalplan 1162 i bero for at give initiativtagerne bag den blå-grønne højskole mulighed for at arbejde videre med deres ide om en kombineret højskole og økolandsby.

SF ønskede at give højskolefolkene mere tid

Formanden for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (SF) havde foretrukket, at lokalplanen blev stillet i bero, så folkene bag højskoleplanerne havde mere tid.

»Når en gruppe borgere tager initiativ til at skabe udvikling i byen, så synes jeg, vi skal give dem tid, så de får mulighed for at komme med et forslag, vi kan forholde os til. Derfor havde jeg gerne set, at vi havde sat lokalplanen i bero indtil vi vidste, hvilket forslag højskolefolkene vil komme med,« siger Jørgen Grüner.

Læs lokalplanen på: polweb.nethotel.dk.

Øverst: Møllebakken. (Illustration: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.