Øvelse i Storebæltstunnelen mellem lørdag og søndag

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Korsor.News – Beredskabet afholder øvelse i Storebæltstunnelen natten mellem lørdag den 29. og søndag den 30. oktober 2022.

Beredskabet ved Storebæltsforbindelsen holder natten til søndag den 30. oktober en større beredskabsøvelse i Storebæltstunnelen. Øvelsen vil foregå fra midnatstid til omkring kl. 05.00 og har til formål at træne paratheden i de forskellige beredskabsaktører, når der sker større hændelser. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Kun togtrafikken bliver påvirket om natten

»Vi øver ud fra et scenarie, der blandt andet handler om, at der sker en større ulykke i tunnelen under Storebælt. Det giver os god mulighed for i et tværfagligt samarbejde at træne beredskabsaktørernes færdigheder og parathed – og ikke mindst få afdækket, om der er noget i vores procedurer og plansæt, vi skal have justeret,« siger politikommissær Lars Aage Nielsen.

Ud over nogle borgere kan opleve lidt mere politi end normalt i Korsør-området, vil man måske også kunne se for eksempel udrykningskøretøjer og ekstra lyssætning ved tunnelmundingen. Selve øvelsen foregår i tunnelen, og derfor er det alene togtrafikken, der påvirkes. Trafikken på Storebæltsforbindelsens vejdel bliver ikke påvirket af øvelsen.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Sund & Bælt). PM/lale.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.