Kriminelle indvandrerfamilier er ikke udsat af fogeden?

(Artiklen er udgivet for omkring 7 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Justitsministeren oplyser, at fogedretten kan udsætte kriminelle familier på blot 37 dage. Ikke desto mindre bor to kriminelle indvandrerfamilier stadig på Motalavej i Korsør. Familierne skulle have forladt deres lejemål ultimo juni 2017 på baggrund af vold og røveri.

To unge på 16 og 17 år fra disse familier blev fundet skyldige ved Retten i Næstved i marts 2017, hvorpå Bolig Korsør ophævede deres lejemål d. 27. juni. Her fik de en frist på fem dage til at flytte. De flyttede ikke, men klagede til Boligretten.

Folketingsmedlem Kaare Dybvad (S) bragte derfor problemstillingen op d. 6. juli 2017, hvor han spurgte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om, hvorvidt “ophævelse af lejemål for kriminelle beboere fungerer efter hensigten.”

Justitsministeren sendte derpå spørgsmålet videre til Domstolsstyrelsen, og han har nu afleveret en endelig besvarelse af spørgsmålet. Her henviser han til, at Domstolsstyrelsen har oplyst til ham, at der ikke nogen bestemmelser, som begrænser fogedrettens adgang til at gennemføre en umiddelbar fogedforretning. Det skriver Justitsministeriet til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget.

Det fremgår af skrivelsen, at det tager Boligretten 441 dage at behandle en dom, og at det tager Landsretten 406 dage at behandle en anke. Fogedretten skal derimod kun bruge 37 dage.

Dertil svarer formanden for Bolig Korsør, Ebbe Jens Ahlgren, på Facebook: “Grundet sagernes grovhed ønske vi ikke, at de to dømte bor hos os længere, og sammen med vores advokat vurderede vi, at det ville være mere end overvejende sandsynligt, at Fogedretten vil sende sagen tilbage, hvorefter vi så først kunne sende den til Boligrettens afgørelse.”

Justitsministeriet har dermed en anden mening end Bolig Korsør, og i mellemtiden bor de kriminelle familier stadig på Motalavej.

Sagen er tidligere omtalt i denne artikel: Kriminelle familier bor stadig på Motalavej.


Foto: Henry Gretzinger / FreeImages.com.

Opdateret.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *