Kommunen udvider sine afspærringer på Halsskov

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Slagelse Kommuner har udvidet sine afspærringerne ved vandsportscentret i Halsskov Færgehavn på grund af fare for nye jordfaldshuller.

Fredag morgen har Slagelse Kommune udvidet sine afspærringerne ved vandsportscentret i Halsskov Færgehavn. Nye undersøgelser viser, at der er risiko for, at der kan opstå jordfaldshuller to steder, som ikke tidligere har været afspærret.

»Det er træls, men sikkerhed går forud for alt, og derfor vælger vi at udvide afspærringerne. Nu skal vi have et overblik over skadernes omfang og lave en plan for, hvordan vi kan udbedre skaderne, så folk kan færdes trygt, og vi får udnyttet det store potentiale som Halsskov Færgehavn har,« siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Vandsportscentret var afspærret på grund af brand og tæring

Dele af vandsportscentret er allerede spærret af. Dels på grund af en brand i udspringstårnet tidligere på året, og dels fordi undersøgelser tidligere har vist, at molerne er gennemtæret, og at flere betonpæle under kajanlægget er knækket.

Det var også baggrunden for, at Slagelse Kommune bad NIRAS om en second opinion-undersøgelse, og det er de foreløbige resultater af den undersøgelse, som Slagelse Kommune blev præsenteret for i går.

Både færgehavn og udspringstårn er ramt af problemer

»Vi har afspærret med henblik på, at kajen skal repareres. De tidligere undersøgelser har vist, at der kunne være problemer de to steder, men ikke så kritisk at det krævede afspærringer. Nu har vi fået det undersøgt nærmere og fået syn for sagen, og derfor udvider vi afspærringerne,« siger projektleder Torben Hjelm.

Der er tale om to steder, som nu bliver afspærret. Det ene område er inde i selve færgehavnen, mens det andet er omkring udspringstårnet. Afspærringen omkring udspringstårnet skyldes også, at reparationen af udspringstårnet starter i uge 36. Den forventes afsluttet i uge 41.


Arkivfoto: Slagelse Media.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.