Handicappris til ildsjæle i Korsør Handicap Idræt

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Korsor.News – To ildsjæle i Korsør Handicap Idræt får Handicappris 2018, fordi de i særlig grad har bidraget til at forøge livskvaliteten hos handicappede.

Indsats for at borgere med handicap kan leve gode liv

Prisen går i år til Ingrid og Finn Nielsen, fordi de har været frivillige i Korsør Handicap Idræt siden 1982.

De har både haft bestyrelsesarbejde og stillet op til træning, og derigennem gjort et stort arbejde for, at borgere med handicaps – unge som ældre – kan gå til en rigtig god og sund idrætsaktivitet i Slagelse Kommune.

»Handicapprisen giver os en mulighed for at vise vores taknemmelighed til de personer i kommunen, som gør en særlig indsats for at borgere med handicap kan leve gode liv i vores kommune. Ingrid og Finn lever bestemt op til de kriterier, og der skal lyde et stort tillykke herfra,« siger Jørgen Andersen (S), som er næstformand i Handicaprådet og medlem af Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Arbejder for bredden og eliten i Korsør Handicap Idræt

Ingrid og Finn arbejder for såvel bredden som eliten i Korsør Handicap Idræt, som består af en bocciaafdeling og en svømmeafdeling, hvor svømmeafdelingen med 60 aktive medlemmer er den største.

Fire gange om året tager Ingrid og Finn med elite- samt breddesvømmere til regionsstævner rundt på Sjælland, hvor svømmerne kan møde andre og dyste i forskellige svømmediscipliner. De deltager også i de danske Forbundsmesterskaber og DM under Parasport Danmark.

»Handicaprådet ønsker med Handicapprisen 2018 at fremhæve de to ildsjæles store indsats og samtidig understrege vigtigheden af, at der i Slagelse Kommune er idrætsaktiviteter for borgere med handicaps. Uden ildsjæle ville vi være et fattigere sted, og derfor belønner vi dem, der gør den ekstra vigtige indsats,« siger Ole Andersen, formand for Handicaprådet.


Fotograf: Ændringer i vores CMS har med medført, at fotokrediteringer mellem den 6. og 19. december 2019 er forkerte.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.