Forsvaret følger russiske skibe i Storebælt

Artiklen er opdateret for 6 måneder siden.

Zand.News – »Vi fik visuel kontakt med de russiske korvetter nord for Storebælt og fulgte dem i nogle timer igennem dansk farvand. Det er en af de opgaver, der giver stor mening og er spændende,« lyder det fra kommandørkaptajnen på fregatten Esbern Snare.

I løbet af de seneste dage har Forsvaret fulgt flere russiske krigsskibe igennem danske farvande, herunder i Storebælt. De russiske skibe sejler lovligt igennem danske stræder, og det er standard, at Søværnet følger skibene tæt. Det skriver Forsvarskommandoen i en meddelelse.

Visuel kontakt med korvetter nord for Storebælt

I fredags fik to russiske korvetter af Buyan-klassen følgeskab af flere af Søværnets skibe. Fregatten Esbern Snare og patruljefartøjet Najaden mødte de russiske korvetter og fulgte dem sydover gennem Storebælt.

»Vi fik visuel kontakt med de russiske korvetter nord for Storebælt og fulgte dem i nogle timer igennem dansk farvand. Det er en af de opgaver, der giver stor mening og er spændende,« siger kommandørkaptajn Christian Thiesen, der er chef på fregatten Esbern Snare.

Ud over de to korvetter af Buyan-klassen er yderligere en korvet af Steregushchiy-klassen og en slæbebåd fra den russiske flåde blevet fulgt af danske flådeenheder de seneste dage.

Søværnet passer på danske stræder og farvande

Russiske krigsskibe og ubåde passerer ofte gennem danske farvande, og det er normal procedure, at Forsvaret følger deres færden. Fartøjer fra alle nationer har ret til at sejle gennem de danske farvande, så længe de overholder Havretskonventionen og eventuelle nationale regler for passage.

»Det er normal praksis, at Søværnet følger fremmede stats- og orlogsskibe igennem dansk farvand,« siger kommandør Thomas Stig Rasmussen, der er chef for Operationsdivisionen i Søværnskommandoen, og fortsætter:

»Opgaven er vigtig, fordi vi på den måde er med til at passe på Danmark og dansk farvand ved at have et overblik over, hvem der sejler i vores nærområder og ikke mindst, hvad de laver.«

JEF overvåger og beskytter kritisk infrastruktur

Danske orlogsskibe deltager desuden i en operation med partnere og allierede fra de øvrige “JEF nations” under den Response Option, der blev aktiveret den 28. november 2023 af JEF-nationernes forsvarsministre.

Nationerne i JEF-samarbejdet demonstrerer med operationen vilje og evne til at overvåge og beskytte kritisk infrastruktur til søs. Operationen blev iværksat blandt andet på baggrund af hændelserne i oktober, hvor en gasrørledning og flere datakabler mellem blandt andet Finland og Estland blev beskadiget.

Joint Expeditionary Force (JEF) er en multinational koalition bestående af ti ligesindede nationer i Nordeuropa – Storbritannien, Holland, Island, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og Litauen – der alle deler engagementet i demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet. JEF-samarbejdet supplerer NATO og fokuserer primært på hybride trusler, der ligger under tærsklen til krig. (Kilde: Forsvaret).

Øverst: Danske flådeenheder har fulgt russiske korvetter igennem dansk farvand. (Foto: Søværnet). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/bnnm