Tilliden til politiet er størst i udsatte boligområder

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Borgere i de særligt udsatte boligområder har større til politiet end i resten af Danmark. Det gælder ikke helt i Ringparken, og trygheden er lavere i Ringparken og på Motalavej end i resten af Slagelse Kommune.

For første gang i Tryghedsundersøgelsens syvårige historie er andelen af borgere, der har tillid til politiet, større i de særligt udsatte boligområder samlet set end i resten af Danmark.

Den samme tendens ses også på Motalavej på Halsskov i Korsør, hvor tilliden er højere end i resten af Slagelse Kommune. I Ringparken i Slagelse Nordby er tilliden dog på niveau med resten af kommunen.

Det forholder sig anderledes med trygheden i ens nabolag, for den er på et lavere niveau på Motalavej og i Ringparken end i resten af kommunen.

Det viser Politiets Tryghedsundersøgelse for 2019, der måler borgernes tryghed og tillid til politiet.

Borgernes tillid til politiet i hele landet

I Politiets Tryghedsundersøgelse 2019 svarer 84,6 procent af borgerne i de særligt udsatte boligområder i hele landet samlet set, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

På landsplan er tallet 82,6 procent. Det er dermed borgerne i de særligt udsatte boligområder samlet set, der for første gang i tryghedsundersøgelsens syvårige historie nærer større tillid til politiet end i resten af Danmark.

»Det er glædeligt at se, at tilliden til vores betjente ligger højt i de særligt udsatte boligområder og nu er på niveau med den øvrige del af landet. Det er områder, vi har prioriteret, og det er selvfølgelig positivt, hvis den indsats har båret frugt. Det gode samarbejde med de lokale aktører er helt essentielt,« siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Borgernes tillid til politiet i Sydsjællands Politikreds

I Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds har 79,4 procent af borgerne tillid til politiet i 2019 mod 78,8 procent i 2018. Dermed er andelen af borgere med tillid til politiet på et lavere niveau i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds end i resten af landet.

(Grafik: Rigspolitiet).

For hvert af de særligt udsatte boligområder i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds er andelen af borgere, som har tillid til politiet i 2019, blevet sammenlignet med andelen af borgere, som havde tillid til politiet året før.

Sammenligningerne viser, at andelen af borgere på Motalavej på Halsskov i Korsør og Ringparken i Slagelse Nordby, som har tillid til politiet, er på samme niveau i 2018 og 2019.

Disse boligområder er endvidere blevet sammenlignet med resten af Slagelse Kommune, som er opgjort eksklusive disse boligområder. (Der er i den forbindelse taget højde for den statistiske usikkerhed).

Her ses en tendens til, at andelen af borgere, som har tillid til politiet, er på et højere niveau på Motalavej end i resten af Slagelse Kommune. Andelen af borgere, som har tillid til politiet, er derimod på samme niveau i Ringparken som i resten af kommunen.

Borgernes grundlæggende tryghed i hele landet

Det går samtidig den rigtige vej for trygheden blandt borgerne i de særligt udsatte boligområder i hele landet samlet set. 70,9 procent af borgerne føler sig trygge. I 2018 var det tilsvarende tal 68,4 procent.

»Trygheden er på vej opad, og det glæder mig. Den er ikke på niveau med den øvrige del af landet endnu og det understreger blot, at vi skal holde ved og fortsat prioritere at være til stede nært og lokalt. Det er de lange seje træk, der virker,« siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

På landsplan er det 85,6 procent af borgerne, der føler sig trygge i deres nabolag. Året før var det på 86,5 procent.

»Vi har fortsat en høj grad af tryghed i befolkningen på niveau med sidste år. Det er selv sagt en god nyhed, og det viser at borgerne opfatter os som et tryghedsskabende og nærværende politi. Både det nære og det svære politiarbejde er vigtigt, når det handler om at sikre et trygt samfund,« fortæller Thorkild Fogde.

Borgernes grundlæggende tryghed i Sydsjællands Politikreds

I Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds er 84,2 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 2019 mod 83,1 procent i 2018. Andelen for 2019 er nogenlunde det samme som i resten af Danmark.

(Grafik: Rigspolitiet).

Andelen af borgere på Motalavej på Halsskov i Korsør og i Ringparken i Slagelse Nordby, som er trygge i deres nabolag, er på samme niveau i 2018 og 2019.

Disse boligområder er igen blevet sammenlignet med resten af Slagelse Kommune, som er opgjort eksklusive disse boligområder.

For 2019 viser sammenligningerne, at andelen af borgere, som er trygge i deres nabolag, er på et lavere niveau på Motalavej og i Ringparken end i resten af Slagelse Kommune.

Tryghedsundersøgelsen har i år gennemgået nogle enkelte forandringer. Den største er, at der for første gang er målt tryghed og tillid til politiet i samtlige 98 kommuner.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Lars Aarø / Rigspolitiet). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.