Slagelse Kommune styrker den forebyggende pleje

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Slagelse.News – Kommunen modtager millionstøtte, der skal styrke behandlingen af udsatte borgere.

Psykisk syge og udviklingshæmmede borgere skal ofte gennem mange hospitalsforløb, og derfor styrker Slagelse Kommune nu den forebyggende pleje for disse grupper. Det sker med penge fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Ansætter en sygeplejerske med speciale i psykiatri

Kommunen modtager 3,2 millioner kroner fra en særlig pulje i Sundheds- og Ældreministeriet. Pengene kommer over en toårig periode og er øremærket til at løfte den kommunale indsats i forhold til udsatte grupper.

I Slagelse Kommune skal pengene bruges på flere sygeplejersker i hjemmesygeplejen og i akutteamet. I akutteamet ansættes for første gang en sygeplejerske med speciale i psykiatri.

Akutteamet består i dag af sygeplejersker, som behandler syge borgere i deres eget hjem, og i fremtiden kan sygeplejerskerne nu få vejledning fra deres nye kollega, når de skal hjælpe borgere, som er psykisk syge.

Optimale pleje til udsatte borgere i deres eget hjem

I Slagelse Kommune er man glade for opgraderingen i akutteamet og i hjemmesygeplejen, som løbende får flere og mere komplicerede sygeplejeopgaver.

»Med tilskuddet opruster vi nu, så udsatte borgere får den optimale pleje i hjemmet, hvor de føler sig allermest trygge,» siger formanden for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, Steen Olsen (S), og fortsætter:

»Det kan i sidste ende forkorte deres sygdomsforløb og forebygge genindlæggelser. På den måde laver vi ikke alene en fornuftig investering på vegne af borgeren, men også for hele sundhedssystemet.«

Kommunen har meget at vinde ved at søge puljemidler

Det er ikke første gang, at Slagelse Kommune henter penge hjem til udsatte grupper. Alene i år har kommunen modtaget over ti millioner kroner til projekter, som styrker arbejdet med udsatte grupper.

Pengene kommer fra forskellige puljer, og er blandt andet gået til projektet Kvalitet i Demensplejen.

Projektet skal styrke plejen af demensramte borgere i kommunen, hvor mere end 700 ledere og medarbejdere i sygehjemmeplejen og på plejecentrene vil blive undervist i den seneste viden om demenspleje.

»De sidste måneders pengestøtte viser, at vi som kommune har meget at vinde ved at søge puljemidler. I de seneste år har vi løbende fået ansvaret for flere og mere komplekse opgaver, som tidligere lå hos regionerne,« siger formanden for Forebyggelses- og Seniorudvalget, Ali Yavuz (S), og fortsætter:

»Derfor er det vigtigt, at vi udnytter alle de muligheder vi har, så vi fortsat styrker borgernes sundhedstilbud og sikrer sammenhæng på tværs i kommunen.«


Illustration: Simon / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.