Slagelse Kommune og Red Barnet Ungdom skaber frirum

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Slagelse.News – Et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Red Barnet Ungdom har skabt et værdifuldt og trygt frirum for udsatte flygtningebørn.

En ny rapport fra Socialt Udviklingscenter, SUS, viser at Red Barnet Ungdoms venskabsgrupper har en stor værdi, ikke bare for de børn, der deltager, men også for deres familier, de frivillige der driver grupperne, samt for kommunerne der benytter tilbuddet.

Venskabsgrupper for børn med flygtningebaggrund

Red Barnet Ungdom har gennem en årrække tilbudt landets kommuner at etablere venskabsgrupper for børn med flygtningebaggrund, hvis familier for nyligt har fået opholdstilladelse og bolig i en kommune.

Den store omvæltning fra at være i et asylcenter til langsomt at blive indsluset i det danske samfund kan for mange familier være en stor omvæltning. De skal i gang med at lære sproget og kulturen at kende.

Venskabsgruppen er en tryg og velorganiseret platform, hvor børnene kan lave sjove, hyggelige og udviklende aktiviteter sammen med unge frivillige.

Slagelse Kommune har benyttet sig af tilbuddet, og rapporten fra SUS viser, at venskabsgrupper skaber nye meningsfulde fællesskaber for både børn og frivillige, der i sidste ende gavner Slagelse Kommune.

Børnene har fået knyttet et stærkt bånd til de frivillige, og samtidig skabes der nære venskaber mellem de børn, der kommer i venskabsgruppen.

Fokus er børnenes behov fremfor de voksnes

I venskabsgrupperne rettes fokus mod børnenes behov, fremfor de voksnes, og børnene får dermed et frirum fra en alvorlig livssituation. Venskabsgruppernes formål er at skabe meningsfulde fællesskaber og et socialt frirum.

Freja Bitsch, der er frivillig projektleder i Venskabsgrupper i Slagelse, er glad for rapporten fra SUS. Det er især det at de frivillige er med til at skabe stor værdi for alle involverede, der gør mest indtryk på hende.

»Børnene har gennemgået en stor udvikling og det er meget tilfredsstillende, at se hvordan de gennem leg og gode relationer langsomt er blevet integreret i Slagelses lokalsamfund,« siger Freja Bitsch og fortsætter:

Rapporten fra SUS er med til at bekræfte, at vi virkelig gør en forskel og det er dejligt at få bekræftet. Det er enormt fedt at være sammen med så mange engagerede frivillige, der er med til at gøre en kæmpestor forskel for de her børn.«

Venskabsgruppen som springbræt til foreningslivet

Venskabsgrupper er med til at understøtte børnenes integration i lokalsamfundet. Mange af børnene kender ikke til Slagelses foreningsliv, og hvad det kræver at deltage.

Foreningslivet stiller ofte krav til forældre, der ofte skal hente, bringe og betale – et krav som mange forældre ikke kan efterkomme.

Venskabsgruppen i Slagelse er derfor et godt springbræt til foreningslivet, da børnene bliver introduceret til lokalsamfundet, hvilket er starten på en vellykket integration, som rapporten fra SUS også viser.

Kommunerne, der benytter tilbuddet, oplever således tilbuddet som en del af en god og positiv integrationsindsats.

Programleder fra Red Barnet Ungdom, Camilla Carlsson, glæder sig over det vellykkede samarbejde med Slagelse Kommune, og de positive resultater fra rapporten fra SUS.

»I Slagelse Kommune har vi i øjeblikket én venskabsgruppe og et rigtig godt samarbejde med kommunen om at inddrage de børn, der har behovet. Derfor er det skønt at få bekræftet, at venskabsgruppen er et trygt sted for børnene at opbygge sociale relationer, blive introduceret til deres nye lokalsamfund samt ikke mindst få tid til leg og fritid,« siger Camilla Carlsson.


Foto: Thomas Arnbo / Red Barnet Ungdom.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.