SK Forsyning leder efter det bedste grundvand

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – Vandforsyningsselskabet har indledt et projekt med en række nye drikkevandsboringer samt et nyt vandværk, som skal have kapacitet til at levere drikkevand af højeste kvalitet til private hjem og virksomheder i Slagelse Kommune.

Der bliver indenfor de kommende år behov for nye drikkevandsboringer, hvis borgerne i Slagelse Kommune til enhver tid skal sikres den bedste kvalitet af drikkevand i fremtiden.

Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvor man borer efter vand, og derfor har SK Forsyning, i samarbejde med to geologer, gennemført en stor undersøgelse for at finde de mest optimale kildepladser. Det oplyser forsyningsselskabet i en pressemeddelelse.

Skal rense drikkevand for blandt andet pesticidrester

Da SK Forsyning i 2017 lavede en bæredygtighedsvurdering af sine drikkevandsboringer, stod det klart, at der snart ville blive behov for nye tiltag.

Derfor har forsyningen nu indledt et stort projekt, der skal munde ud i en række nye drikkevandsboringer samt et nyt stort og innovativt vandværk, som har kapaciteten til at kunne levere drikkevand af højeste kvalitet til private hjem og virksomheder i kommunen.

Det nye vandværk skal eventuelt være i stand til at rense drikkevandet – for blandt andet pesticidrester.

Jagten går på bedre egnede til drikkevandsboringer

Alle landets forsyninger oplever med jævne mellemrum at finde pesticidrester i vandet. Netop derfor, er SK Forsyning begyndt at lede efter nye steder, der er bedre egnede til drikkevandsboringer end de nuværende kildepladser.

»Der er mange ting, vi skal være opmærksomme på, når vi skal vælge en ny kildeplads. Det er for eksempel ikke ligegyldigt, hvordan jordsammensætningen i området er. Det er også vigtigt at finde områder, hvor grundvandsreservoirerne er tilstrækkelig store til, at vi kan trække det vand op, vi skal bruge, uden at påvirke miljøet negativt,« fortæller kommende vandchef, Søren Højmark Nielsen.

Derfor har SK Forsyning, i samarbejde med geologer fra ingeniørvirksomheden Niras, været i gang med en storstilet undersøgelse af vandets strømninger i jorden og jordlagenes filtreringsevne omkring mulige reservoirer.

Danmarks hidtil grundigste jagt på godt drikkevand

De to geologer, der arbejdede på projektet, er begejstrede for, hvad de kalder “Danmarks hidtil grundigste jagt på godt drikkevand”, hvor der er blevet brugt traditionelt håndværk, jordprøver og hvor gamle kortoptegnelser analyseres.

Denne viden er blevet kombineret med ny teknik, hvor vandet findes ved at undersøge den magnetiske aktivitet ved en overflyvning af hele kommunens område.

I områder, der er blevet udpeget som værende mulige kildepladser, foretages terrænnære målinger af magnetisk aktivitet for at kunne udpege de eksakte placeringer af nye boringer.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Urisam / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.