Samarbejde om ny arrest i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Kriminalforsorgen er kommet frem til, at mulighederne i Slagelse Kommune bedst rammer forsorgens behov. Borgmesteren ser frem til at få flere borgere til kommunen.

Kriminalforsorgen har nu efter en evalueringsproces valgt at arbejde videre med mulighederne for at placere ny arrest i Slagelse Kommune. Det oplyser Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Flere pladser skal få kriminalforsorgen i balance

Der er i aftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-25 et stort fokus på at øge kapaciteten markant. En ny arrest med 400 pladser er et led i den målsætning, og en aftale med en kommune er et skridt i den rigtige retning for i fremtiden at sikre flere pladser og få kriminalforsorgen i balance igen.

Arbejdet med at finde en egnet placering og kommende samarbejdskommune var også en del af den tidligere flerårsaftale, og har derfor været i gang over de seneste år, hvor der har været dialog med en lang række kommuner. Det har imidlertid ikke tidligere været muligt at finde et egnet areal til formålet.

Over vinteren er der gennemført en ny proces med Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner, som har ført til, at kriminalforsorgen nu vil indlede et konkret samarbejde med Slagelse Kommune.

Kriminalforsorgen er kommet frem til, at mulighederne i Slagelse Kommune bedst rammer de behov, som kriminalforsorgen har, og der er størst potentiale i at arbejde videre med Slagelse Kommune. Der vil nu blive arbejdet videre med at få formaliseret samarbejdet og få identificeret et areal, der på sigt ønskes erhvervet til opførelse af arresten.

»Jeg er glad for, at vi nu kan tage helt konkrete skridt i forhold til arbejdet med at få bygget en ny arrest. Jeg ser frem til at få afdækket mulige placeringer og forelægge disse for partierne bag flerårsaftalen, der skal træffe den endelige beslutning,« siger Ina Eliasen, der er direktør for kriminalforsorgen.

Arresten vil tiltrække flere borgere til kommunen

»Jeg er utrolig glad for, at kriminalforsorgen har valgt at arbejde videre med at placere den nye arrest i Slagelse Kommune. Jeg glæder mig ikke mindst fordi, vi sammen med den nye arrest også har udsigt til, at flere hundrede arbejdspladser flytter til Slagelse, hvilket givetvis også vil tiltrække flere borgere til kommunen. Valget af Slagelse Kommune betyder, at der er noget om snakken, når vi siger, at vi med vores beliggenhed kan tilbyde noget særligt,« borgmester Knud Vincents (V) og fortsætter:

»Vi ligger tæt på motorvej og togforbindelser, som gør, at man kan tiltrække medarbejdere fra både Sjælland og Fyn. Jeg er derfor glad for, at vi har muligheden for at hjælpe staten med at modernisere arresterne, og jeg er sikker på, at vi og vores virksomheder og uddannelsesinstitutioner i samarbejde kan være med til at understøtte den nye arrest. Et samarbejde jeg glæder mig rigtig meget til.«

Næste skridt er identifikation af konkret grund

I den kommende tid skal kriminalforsorgen og Slagelse Kommune arbejde sammen om at konsolidere samarbejdet og finde egnet placering. Der skal udarbejdes en hensigtserklæring, som skal forelægges byrådet, og i kriminalforsorgen skal der udarbejdes en indstilling til partierne bag kriminalforsorgens flerårsaftale, da den endelig beslutning om placering af arresten træffes her.

Det er kriminalforsorgens målsætning, at partierne bag flerårsaftalen vil få forelagt en indstilling med en konkret placering inden udgangen af 2. kvartal 2022.

Rettelse: Der var fejlagtigt skrevet (S) ved borgmester Knud Vincents. Der skal naturligvis stå (V).

Øverst: Genrefoto. (Foto: Griszka Niewiadomski / Freeimages). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.