Ringparken og Motalavej forsat på ghettolisten

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Boligministeriet har opdateret listen over hårde ghettoområder, og her fremgår Ringparken og Motalavej forsat. Dog er Ringparken også på listen, hvor kombineret udlejning kan anvendes.

Nu offentliggøres listerne over udsatte boligområder og ghettoområder i hele landet. På listen over ghettoområder pr. 1. december 2019 er der 28 boligområder, som opfylder ghettokriterierne mod 29 områder i 2018.

Der er 40 udsatte boligområder mod 43 i 2018. Antallet af hårde ghettoområder er fortsat 15. Det skriver Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Forventer en positiv udvikling vil slå tydeligere igennem

Boligministeren offentliggør hvert år den 1. december en liste over udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder i Danmark. Der er ét ghettoområde mindre, hvilket dækker over, at der er tre boligområder, som ikke længere opfylder kriterierne, mens der er to nye ghettoområder.

Antallet af udsatte boligområder er faldet med i alt tre-fem boligområder er ude af listen og to nye er kommet ind. Der er ingen ændringer i listen over hårde ghettoområder.

»Jeg er glad for, at antallet af både udsatte boligområder og boligområder, der i lovgivningen betegnes ghettoområder, er faldet. Det jeg særligt hæfter mig ved er, at det går fremad med beskæftigelsen,« siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og fortsætter:

»Det er et tegn på, at parallelsamfundslovgivningen virker, og at det bliver taget alvorligt, at kommunerne skal gøre en ekstra indsats for de udsatte borgere og at de ikke alle skal anvises til de udsatte boligområder. Jeg forventer, at den positive udvikling vil slå endnu tydeligere igennem i de kommende år.«

»Det er vigtigt for mig at understrege, at vi hvert år laver disse lister for at kunne være præcise i vores hjælp til de boligområder, der har behov for ekstra hjælp og støtte. Målet er at skabe blandede boligkvarterer over alt i Danmark, for børn har krav på at få de samme muligheder – uanset hvor de vokser op,« tilføjer Kaare Dybvad Bek.

Ghettoområderne i kommunen er på den hårde liste

Ringparken i Nordbyen i Slagelse og Motalavej på Halsskov i Korsør er på listen over henholdsvis udsatte boligområder, ghettoområder og hårde ghettoområder.

Ved et hårdt ghettoområde forstås et boligområde, som de seneste fire år har opfyldt betingelserne for at være et ghettoområde. Dog definereset hårdt ghettoområde for årene 2018-2020 som et boligområde, der de seneste fem år har opfyldt betingelserne for at være et ghettoområde.

Der er også en liste over boligafdelinger, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes, og her indgår Ringparken på listen pr. 1. december 2019.

Det drejer sig om Schackenborgvænge samt Fællesorganisationens Boligforening (FOB) afdeling 23, 24, 26 og 32.

Efter loven kan reglerne om kombineret udlejning anvendes i boligområder bestående af fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med mindst 1.000 beboere, hvor mindst 40 procent af beboerne mellem 18-64 år er uden for arbejdsmarkedet.

Øverst: Ringparken (arkivfoto). (Foto: Robert Kronberg / Slagelse Media). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.