Orangeri på Valdbygaard vinder årets bygningspræmiering

Slagelse.News – »Som en del af herregårdsanlægget ved Valdbygaard ligger et orangeri smukt placeret i en gammel frugthave. Oprindeligt har orangeriet været benyttet til vinteropbevaring af planter, men har i en længere årrække stået ubenyttet hen og været tæt på at forfalde. Dette projekt er et eksempel på, hvordan overflødiggjorte landbrugsbygninger kan gives nyt liv,« lyder det fra dommerkomiteen.

Renoveringen af orangeriet på Valdbygaard Gods nordvest fra Slagelse By bliver i år tildelt Slagelse Kommunes Bygningspræmiering. De to øvrige nominerede får hædrende omtale. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Får en bronzeplade til opsætning på bygningen

Det blev renoveringen af orangeriet på Valdbygaard, som blev hædret med årets bygningspræmiering, da borgmester Knud Vincents (V) mandag formiddag afslørede vinderen ved prisoverrækkelsen på Slagelse Bibliotek.

I år var tre projekter nominerede til bygningspræmieringen, hvor Valdbygaard blev tildelt åres præmiering. De to øvrige nominerede var Trætophytterne nær Hyllested og transformationen af en tidligere garage til moderne rækkehuse i Slotsgade i Slagelse. Både Trætophytterne og transformationen i Slotsgade har dommerkomiteen besluttet at tildele hædrende omtale.

Præmien, som Valdbygaard modtager, består af en bronzeplade til opsætning på bygningen samt et diplom til bygherre og arkitekt. Derudover modtager vinderen en check på 5.000 kroner. Prisen er sponsoreret af det lokale landinspektørfirma Skel.dk og af det lokale tømmer- og snedkermester Niels Lien.

En af Slagelse Kommunes gamle herregårde

Valdbygaard er en af kommunes gamle herregårde, som har tilhørt godsejer Peter Bechs familie siden 1846. Hovedbygningen er opført i årene 1853-55, og udbygget med avlsgårdens harmoniske bygninger omkring 1900.

Familien har i generationer værnet om gården, men det betyder ikke, at man ukritisk har bevaret alt. En del bygninger er revet ned og andre opført i takt med, at godset og landbrugsproduktionen har ændret og udviklet sig.

Som nyeste led i udviklingen, har nuværende godsejer i sjette generation valgt at renovere det gamle orangeri. På sigt ønsker parret at invitere omverden ind, så de også kan få glæde af det nyistandsatte orangeri, som skal kunne udlånes som fest- og mødelokale.

Orangeriet på Valdbygaard Gods nordvest for Slagelse By. (Foto: Slagelse Kommune).

Valdbygaard: Det nye og det gamle flettes sammen

Dommerkomiteen skriver om vinderen af bygningspræmieringen Valdbygaard Gods:

»Som en del af herregårdsanlægget ved Valdbygaard ligger et orangeri smukt placeret i en gammel frugthave. Oprindeligt har orangeriet været benyttet til vinteropbevaring af planter, men har i en længere årrække stået ubenyttet hen og været tæt på at forfalde. Dette projekt er et eksempel på, hvordan overflødiggjorte landbrugsbygninger kan gives nyt liv, så den kulturarv, som disse bygninger repræsenterer, ikke går tabt men i stedet bearbejdes og bevares.

Orangeriet har gennemgået en omfattende istandsættelse, som vellykket har formået at genfinde en nedslidt bygnings oprindelige kvaliteter. Orangeriet er overordnet set genskabt i den oprindelige bygnings form og materialer, men som led i istandsættelsen er tilføjet få nye og nutidige elementer, der fint tilpasser sig bygningens karakter. Med de nye tilføjelser er der åbnet for, at den historiske bygning i fremtiden kan danne ramme om selskaber og sammenkomster, hvormed bygningen har fået et formål og kan bevares for eftertiden.

Det er en væsentlig kvalitet i dette projekt, at orangeriet sikres for eftertiden, og der samtidig gives mulighed for at gæster der ikke normalt har deres gang på og omkring Valdbygaard kan opleve stedets særlige herlighedsværdier og det historiske kulturmiljø. Orangeriet fremtræder i dag som et fint eksempel på en renovering, hvor det nye og det gamle er flettet sammen til en ny og vellykket helhed.«

Ombygningen af Orangeriet ved Valdbygaard tildeles en bygningspræmiering for en respektfuld renovering, der med få og velvalgte tilføjelser åbner for en ny brug af stedet til gavn for mange. Peter og Anne Bech er bygherre, mens Jan Mayner er aktitekt.

Garagebygning i Slotsgade: Peger i en bæredygtig retning

Dommerkomiteen skriver om den transformerede garagebygning i Slotsgade i Slagelse By, som tildeles hædrende omtale:

»En tidligere garagebygning, beliggende i en baggård til Slotsgade, er blevet transformeret og omdannet til et boligprojekt. Garagebygningens oprindelige fodaftryk og bærende konstruktioner har været udgangspunkt for udformningen af 5 nye boliger på række, hvilket b.la. har medført dobbelthøje rum med ovenlys.

Dette nye boligprojekt er placeret i den centrale del af Slagelse og bliver en del af en fortælling om, at en fortætning af bykernen er bæredygtig. En bæredygtighed baseret på reducerede transportbehov, fortættet og mere livligt byliv.

At der er tale om et eksisterende byggeri, der transformeres og gives en ny funktion, gør dette projekt til noget særligt. I en tid, hvor vi har en særlig opmærksomhed på brugen af resurser, er dette et godt eksempel på, at man ved at genbruge en eksisterende bygningskonstruktion kan pege i en bæredygtig retning.«

Bygningen i Slotsgade fremhæves med en hædrende omtale. Atlantia er byherre, mens Anneks – Morten Sonnenborg er arkitekt.

Trætophytterne: Et forgangsbillede for landzoneudvikling

Dommerkomiteen skriver om trætophytterne nær Hyllested, som tildeles hædrende omtale:

»Ægteparret på Møllegården ønskede i takt med at landbrugsdriften blev udliciteret, at åbne deres landsted og dele de smukke naturoplevelser og den storslåede udsigt med besøgende, turister, vandrere mv. Ægteparret har igennem en årrække udviklet gården til en besøgslokation med mulighed for overnatning, kursusfaciliteter, gæstelejligheder mv., hvilket har medført en større plan for gårdens bygninger, det omkransende skovområde og naturarealer. I år er tre trætophytter færdiggjort og er nu klar til besøgende.

Trætophytterne er opført på 4 meter høje platforme i skovbrynet henvendt mod himmelrummet, og de åbne marker mod nordøst. De er udført som sfæriske rum, i trækonstruktioner beklædt med tagpap-shingles. Hytterne er helårsisolerede og kan bruges året rundt. I direkte nærhed til trætophytterne er etableret fire shelters, for overnatning i det fri.

Hytternes beliggenhed med den storslåede udsigt over det åbne kulturlandskab giver en unik oplevelse tæt på naturen. Projektet er et forgangsbillede for landzoneudvikling og for at skabe unikke oplevelser, mere liv og flere arbejdspladser på landet.«

Trætophytterne ved Fodsporet nær Hyllested fremhæves med en hædrende omtale. Ruth og Poul Bek-Pedersen er bygherre, mens Kári Thomsen er arkitekt.

Øverst: Knud Vincents (V) med Peter og Anne Bech Valdbygaard Gods. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/2sta